Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistikcentralens generaldirektör ordförande för Conference of European Statisticians CES

Statistikcentralens generaldirektör Heli Jeskanen-Sundström har den 13 juni 2007 valts till ordförande för Conference of European Statisticians (CES) och för dess verkställande utskott. CES är underställd FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE). Jeskanen-Sundströms tvååriga mandatperiod löper till juni 2009. Hon efterträder Katherine Wallman från Förenta staterna.

ECE är en av FN:s fem regionala kommissioner. ECE-medlemmar är europeiska stater samt Förenta staterna och Kanada. ECE:s samarbetsorgan inom statistikbranschen är Conference of European Statisticians (CES). I verksamheten deltar för närvarande nästan 60 länder och internationella organisationer. Statistikkonferensen har till uppgift att bl.a. utveckla den internationella jämförbarheten av statistik och koordinera samarbetet inom statistikbranschen, isynnerhet i Europa. För att fullgöra sina uppgifter arrangerar CES årligen en generalförsamling, arbetsgruppsmöten och seminarier.

CES:s arbete leds av ett verkställande utskott, CES Bureau, som sammanträder två gånger om året. I styrelsen invaldes, förutom ordförande Jeskanen-Sundström, generaldirektörerna för statistikbyråerna i Australien, Brasilien, Österrike, Lettland, Tyskland, Ryssland och USA, som valdes till vice ordförandeposterna. Sekretariat för CES och dess utskott är ECE:s Statistical Division, som bl.a. upprätthåller databasen för internationella organisationers statistikprogram.

Ytterligare information om CES
Ytterligare information om ECE

Förfrågningar: Direktören för internationella ärenden Hilkka Vihavainen tfn (09) 1734 3495


Senast uppdaterad 20.6.2007