Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Finland etta i nordisk jämförelse av utbildning på högskolenivå

Det finns flest högskolestuderande i Finland av alla nordiska länder. Nästan en femtedel av finländarna i åldern 20-39 år studerar på högskolenivå medan motsvarande siffra i de övriga nordiska länderna är bara omkring 15 procent. I Finland finns det också relativt sett fler studerande inom naturvetenskaper, informationsteknologi och teknik än i de övriga nordiska länderna. Uppgifterna framgår av den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok - Nordic Statistical Yearbook 2007.

Årsboken är ett infopaket på 349 sidor med jämförande statistiska uppgifter om bl.a. miljön, befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden, näringslivet och ekonomin. Statistiken omfattar de fem nordiska länderna samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Årsboken erbjuder, utöver figurer och tabeller, bakgrundsinformation om olika ämnen. Materialet presenteras både på svenska och på engelska. Med boken följer en cd, som innehåller bokens tabeller, längre tidsserier och annat material som inte publiceras i själva boken.

Årsboken utges av Nordiska ministerrådet och kostar 50 euro. Boken kan beställas från Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, e-post myynti@tilastokeskus.fi

Förfrågningar: Hans Baumgartner, Statistikcentralen, (09) 1734 2399, förnamn.efternamn@stat.fi


Senast uppdaterad 30.10.2007