Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Kaiku-priserna till Statistikcentralen och Sjöfartsverket

Statskontoret belönade åter statens ämbetsverk både i serien arbetshälsa och i främjande av arbetarskydd. Planmässig, mångsidig och framgångsrik utveckling av arbetshälsa och arbetarskydd var de kriterier på basis av vilka Statistikcentralen och Sjöfartsverket i år valdes som statens bästa arbetsplatser när det gäller utvecklingen av arbetsgemenskapen.

Bättre chefsarbete och personalledning

Långsiktig och resultatbringande utveckling av arbetshälsa och personalledning förde årets Kaiku-pris till Statistikcentralen. Ämbetsverket har redan från och med 1970-talet utvecklat arbetarskyddet, den tidiga rehabiliteringen och arbetshälsan.

Målen för arbetshälsa har definierats i Statistikcentralens resultatavtal och de uppföljs med flera mätare. Statistikcentralen har speciellt satsat på ett fungerande ledningssystem och på arbetet som närmaste chef. Organisationens interna nätverk för arbetshälsa är också omfattande. I och med systematiskt arbete har arbetstillfredsställelsen och arbetsgivarbilden förbättrats i ämbetsverket. Detta bevisas också tydligt av undersökningsresultaten. Ämbetsverkets produktivitet har också blivit bättre.

Utvecklingen av arbetarskydd och förändringshantering belönades

I serien Kaiku-arbetarskydd gav planmässig utveckling av arbetarskyddet vinsten till Sjöfartsverket. I Kaiku-tävlingens serie för arbetshälsa utdelades tre hedersomnämnanden: till Nylands Arbetarskyddsdistrikt, Södra Finlands länsstyrelse och Tervola depå. I alla dessa organisationer som fick hedersomnämnandet har man målmedvetet satsat på utvecklingen av arbetshälsa i utmanande förändringssituationer.

Allt i sin ordning på arbetsplatsen, Kaiku

Kaiku, dvs. allt i sin ordning på arbetsplatsen (kaikki kunnossa työpaikalla), är Statskontorets arbetsgivartjänst som stöder utvecklingen av statens arbetsgemenskaper till fungerande, trygga och välmående arbetsplatser. Med hjälp av tävlingen vill man ta upp nya handlingsmönster och fästa uppmärksamhet vid betydelsen av arbetshälsa och arbetarskydd som en del av ledningen av statens ämbetsverk och inrättningar. Prispengen är avsedd för fortsatt utveckling av arbetshälsa och arbetarskydd.

Förvaltnings- och kommunminister Mari Kiviniemi utdelade Statskontorets Kaiku-priser på torsdagen den 1 november 2007 i Marina Congress Center, i Helsingfors.


Senast uppdaterad 1.11.2007