Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Konjunkturstatistiken beskriver den ekonomiska utvecklingen

Det är nu möjligt att beställa ett e-postmeddelande om nya offentliggöranden av konjunkturstatistik via Statistikcentralens nyhetsbrevstjänst. Konjunkturstatistiken beskriver den ekonomiska utvecklingen på kort sikt.

Statistikcentralen producerar totalt 27 statistikgrenar med anknytning till konjunkturstatistik. Nationalräkenskaperna beskriver konjunkturläget ur totalekonomiskt perspektiv. Annan konjunkturstatistik är bl.a. index och indikatorer som gäller handel, byggande, tillverkning, konsumtion, priser och kostnader samt arbetsmarknadsstatistiken.

Via Statistikcentralens nyhetsbrevstjänst är det möjligt att avgiftsfritt beställa ett e-postmeddelande om de senaste offentliggörandena och pressmeddelandena inom önskat ämnesområde, veckokalendern samt information om Statistikcentralens produkter och tjänster. Det är möjligt att när som helst själv göra ändringar i beställningen.

De nyaste statistikuppgifterna offentliggörs på Statistikcentralens webbplats vardagar kl. 9. Efter det sänds e-postmeddelandet om de nya uppgifterna till kunden. Kunden kan välja nyhetsbrevstjänsten på finska, svenska eller engelska. På svenska och engelska är materialutbudet mindre omfattande än på finska.

Länk till nyhetsbrevstjänsten

Länk till sidan med konjunkturstatistik


Senast uppdaterad 10.3.2009