Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Finland i fickformat

  • 2,6 miljoner män och 2,7 miljoner kvinnor
  • 514 som fyllt 100 år
  • 54 miljarder euro i statsskuld
  • 338 000 deltidsanställda
  • 2,7 miljoner personbilar
  • 313 000 trafikförseelser
  • 320 biosalonger...

Statistikcentralens Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40 sidor med fakta om Finland och finländarna. Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden, industri och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

Finland i siffror är lättläst och tack vare sitt format behändigt att ha med sig. Med Finland i siffror får du tillgång till info om Finland hemma och utomlands, på arbetet och privat.

Fickstatistiken Finland i siffror år 2009 finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Uppgifterna i fickstatistiken finns också på internet på finska, svenska, engelska, tyska och franska.

Beställningar:
Försäljning (09) 1734 2011, myynti@stat.fi


Senast uppdaterad 5.6.2009