Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistikcentralens generaldirektör återvaldes till ordförande för Europeiska statistikkonferensen CES

Statistikcentralens generaldirektör Heli Jeskanen-Sundström har 10.6.2009 valts till ordförande för Conference of European Statisticians (CES) och för dess verkställande utskott för en andra mandatperiod. CES är underställd FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE). Jeskanen-Sundströms mandatperiod löper till juni 2011.

ECE är en av FN:s fem regionala kommissioner. ECE-medlemmar är europeiska stater samt Förenta staterna och Kanada. ECE:s samarbetsorgan inom statistikbranschen är Conference of European Statisticians (CES). I verksamheten deltar för närvarande nästan 60 länder och internationella organisationer. Statistikkonferensen har till uppgift att bl.a. utveckla den internationella jämförbarheten av statistik och koordinera samarbetet inom statistikbranschen, isynnerhet i Europa. För att fullgöra sina uppgifter arrangerar CES årligen en generalförsamling, arbetsgruppsmöten och seminarier.

CES:s arbete leds av ett verkställande utskott, som vanligen sammanträder två gånger om året. I styrelsen ingår, förutom ordförande Jeskanen-Sundström, generaldirektörerna för statistikbyråerna i Australien, Brasilien, Kanada, Irland, Norge, Slovenien och Ukraina som valdes till vice ordförande-posterna. Sekretariat för CES och dess utskott är ECE:s Statistical Division, som bl.a. upprätthåller databasen för internationella organisationers statistikprogram.

Mera information om CES
Mera information om UNECE

Förfrågningar: Direktören för internationella ärenden Hilkka Vihavainen tfn (09) 1734 3495


Senast uppdaterad 16.6.2009