Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistikcentralen fick Green Office-märket

Världsnaturfonden WWF har beviljat Statistikcentralen Green Office-märket.

WWF:s Green Office är en miljötjänst avsedd för kontor med hjälp av vilken de anställda sporras att minska miljöbelastningen och samtidigt uppnå besparingar i material- och energikostnader. Rätt att använda Green Office-märket får kontor vars miljösystem uppfyller vissa kriterier. Till kriterierna hör bland annat att utarbeta ett miljöprogram samt att instruera personalen och informera om miljöfrågor.

Statistikcentralens miljöprogram fokuserar på att minska energi- och papperskonsumtionen. Inom statistikproduktionen är målet t.ex. att öka den elektroniska datainsamlingen samt att i en allt större omfattning övergå till elektroniska publikationer. Syftet med programmet är också att vägleda personalen i att välja sådana tillvägagångssätt som skonar miljön vid utskrift, sortering och andra vardagliga funktioner.

I Finland har drygt 70 kontor redan fått Green Office-märket. WWF går årligen igenom målsättningarna med Green Office-programmet och hur dessa förverkligats.

Läs mer om WWF:s Green Office


Senast uppdaterad 25.6.2009