Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Bredare utbud av avgiftsfria statistikpublikationer på nätet

Statistikcentralen breddar utbudet av avgiftsfri information på sina webbsidor. Fram till slutet av 2010 kommer alla statistiska baspublikationer att vara gratis tillgängliga på nätet i html- och pdf-format. Samtidigt blir StatFin-databasen mer omfattande.

Mer än 100 statistiska publikationer redan nu avgiftsfritt på nätet

Statistikcentralen håller på att ta i bruk ett nytt publiceringssystem. I och med förnyelsen skapas i samband med varje offentliggörande en s.k. baspublikation där det ingår text, tabeller och figurer samt en kvalitetsbeskrivning. I många fall innebär det en klar breddning av det publicerade datainnehållet. Publikationen arkiveras dessutom permanent i tilastokeskus.fi-tjänsten, vilket gör det enkelt att referera till den. Baspublikationerna fås avgiftsfritt i html- och pdf-format.

För närvarande har redan mer än 100 av Statistikcentralens omkring 200 statistikgrenar överförts till det nya systemet. De baspublikationer som produceras av dem är avgiftsfritt tillgängliga för alla också i pdf-format. De svenskspråkiga pdf-publikationerna kommer att var färre till antalet än de finskspråkiga.
Förteckning över offentliggöranden och pdf-publikationer

En del av baspublikationerna produceras också som avgiftsbelagda tryckta publikationer och fortfarande utkommer bl.a. undersökningar, översikter, handböcker och samlingspublikationer också som tryckta publikationer. En förteckning över de tryckta publikationerna för resp. år finns i vår prislista.
Prislista

StatFin-databasen och publikationerna kompletterar varandra

I samband med förnyandet av statistikpublikationerna överförs en del av tabellerna i de tryckta publikationerna till den avgiftsfria StatFin-databasen. Databasen utvidgas kontinuerligt med helt nya tabeller.StatFin-databasen och statistikpublikationerna bildar en välfungerande helhet (för användaren): på ingångssidan till resp. statistik finns länkar till motsvarande tabeller i StatFin-databasen.

Databasen gör det möjligt att vidareanvända uppgifterna smidigt. Användaren kan skapa tabellhelheter för sina egna behov med hjälp av mångsidiga sökningar och också smidigt föra över uppgifter från databasen till sina egna system.

Förfrågningar: Markku Huttunen, chef för informationstjänst tfn (09) 1734 3337


Senast uppdaterad 28.9.2009