Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Utmaning till unga att delta i en internationell statistiktävling

De finländska skolorna utmanas att delta i en internationell statistiktävling. Syftet med tävlingen, som riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet, är att förbättra de ungas färdigheter att beskriva sin egen miljö med hjälp av statistik och att använda statistik i olika vardagliga situationer.

Statistiktävlingen arrangeras för andra gången och nu som en postertävling, vars tema är miljön. Eleverna arbetar i grupp och gör en poster där man utnyttjar statistik.

Finlands bästa posters går vidare till en internationell final

Tävlingen har två klasser: högstadiet och gymnasiet. I alla deltagande skolor väljs den bästa postern i vardera klassen. De deltar i en nationell tävling som arrangeras våren 2011. De bästa nationella posterbidragen går vidare till en internationell final. Den internationella tävlingen arrangeras i 29 länder och hittills har över 1 900 elever anmälts.

Eleverna deltar i tävlingen under ledning av sin lärare. Tävlingsspråket är engelska eller landets eget språk. Deltagande i tävlingen medför inga kostnader för elever eller lärare.

Finländarna var framgångsrika i den förra tävlingsomgången

Den förra tävlingen arrangerades år 2009. Då var de finländska ungdomarna framgångsrika: Justus Mutanen från Rovaniemi vann serien för 17–18-åringar. Dessutom vann det sammanslagna laget från Finland och Zambia lagtävlingen i finalen i Sydafrika.

Tävlingen arrangeras inom ISLP-projektet (International Statistical Literacy Project) av IASE (International Association of Statistical Education), som verkar inom Internationella Statistiska Institutet (ISI) och vars syfte är att främja statistikundervisningen samt läsningen och användningen av statistik. I Finland arrangeras tävlingen av Statistikcentralen, Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL r.f. och Statistiska Samfundet i Finland r.f.

Olika skeden av tävlingen

  1. Eleverna anmäler sig under ledning av sin lärare till ISLP-projektet via internet. Sista anmälningsdag i Finland är 18.3.2011.
  2. Skolvis tävling
  3. Nationell final våren 2011
  4. Internationell final i juli 2011
  5. Vinnaren koras i augusti 2011

Mera information om tävlingen


Senast uppdaterad 24.1.2011