Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Bekanta dig med 2011 års publikationsutbud

Statistikcentralens publikationer för år 2011 finns på webben i statistikkalendariet och publikationsförteckningen. I statistikkalendariet finns länkar till baspublikationerna i html- och pdf-format. I publikationsförteckningen finns uppgifter om samlingspublikationer som kommer att publiceras år 2011, t.ex. Statistisk årsbok för Finland, samt om forskningspublikationer, handböcker och tidningar.

Statistikkalendariet finns tillgänglig på finska, svenska och engelska, publikationsförteckningen på finska. Publikationslistorna är under vidareutveckling och deras fler språkversioner läggs till senare.

Sidorna om produkter och tjänster har förnyats

Statistikcentralens webbsidor om produkter och tjänster har också i övrigt förnyats, inte bara för publikationernas del. Databasernas presentationssidor har förtydligats, sidorna som stöder utbildning och lärande har sammanställts och portalen om kommuninformation har sammanslagits med sidorna om regionala tjänster och GIS-tjänster. Syftet med förnyelsen är att förtydliga sidorna och göra det lättare att hitta tjänsterna.

Vi önskar att du ger dina synpunkter på förnyelsen av sidorna.


Senast uppdaterad 2.3.2011