Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Bakgrundsanalys av kandidater och invalda i riksdagsvalet publicerad

Statistikcentralen har publicerat en analys av riksdagsvalskandidaternas och de invaldas bakgrund i samband med det fastställda resultatet för riksdagsvalet. Kandidaterna och de invalda har jämförts med de röstberättigade med hjälp av olika bakgrundsvariabler.

Analysens bakgrundsvariabler är familjeställning, antal barn, huvudsaklig verksamhet, utländsk bakgrund, utbildningsnivå och statsskattepliktiga inkomster. Uppgifterna om röstberättigade personer har erhållits ur det 2.3.2011 grundade rösträttsregistret.

Personernas bakgrundsuppgifter baserar sig på statistiskt material från Statistikcentralens individstatistik, bl.a. på sysselsättningsstatistik, examensregistret och familjestatistik. Av de röstberättigade ingår bara röstberättigade som är bosatta i Finland.

Det fastställda valresultatet uppdateras i webbkarttjänsten nästa vecka.

Riksdagsvalet 2011, fastställt valresultat

Förfrågningar: statistikchef Kaija Ruotsalainen, Statistikcentralen, tfn 09 1734 3599

 


Senast uppdaterad 29.4.2011