Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Studentexamina för 80 år sedan

Numera avlägger över 30 000 gymnasieelever årligen studentexamen. År 1931 var antalet 2 049 personer. Uppgifter om hur många som avlagt studentexamen liksom annan historisk statistik finns att läsa i nationalbibliotekets publikationsarkiv Doria.

Statistikcentralen har publicerat äldre val- och befolkningsstatistik samt statistiska årsböcker i Doria. Den äldsta publikationen publicerades år 1870 med titeln Suomen Väestö Joulukuun 31 p. 1865 (Finlands befolkning den 31 december 1865). Statistisk årsbok för Finland finns med i den elektroniska tjänsten fram till år 1950. Tjänsten är till största delen finskspråkig.

Publikationsarkivet Doria

Förfrågningar: bibliotekarie Tiina Tuomaala (09) 1734 2226, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 18.5.2011