Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Utlänningarnas andel 6,5 procent av EU-ländernas invånare

Av EU-ländernas invånare är 6,5 procent utlänningar, dvs. medborgare i ett annat land än det land de bor i. Andelen EU-invånare som är födda i något annat land än i bosättningslandet är 9,4 procent.

I Luxemburg bor flest utlänningar. Där är 43 procent av invånarna medborgare i något annat land. Den minsta utländska befolkningen har Polen, bara 0,1 procent av invånarna. Av den finländska befolkningen är 2,9 procent utlänningar.

Uppgifterna framgår av Eurostats publikation "Foreign Citizens in the EU27", som finns att läsa i Europas statistiksystem ESS:s webbtjänst.

I det europeiska statistiksystemets webbtjänst finns statistiska nyheter och aktuell information om evenemang inom statistikbranschen. Statistiksystemet omfattar utöver EU:s medlemsländer och Eurostat även Efta- och EES-länderna.

Rapport på ESS-webbtjänstens nyhetssida (på engelska)


Senast uppdaterad 2.8.2011