Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Guldruschen under 1800-talet i statistiken

Guldvaskningen var en så viktig näring under den första guldruschen till Ivalo älv (1869–1900) att man förde officiell statistik över den. Under rekordåret 1871 vaskade man fram 56,7 kg guld i Ivalo älv, i genomsnitt 2,89 gram guld per guldvaskare och per dag. Du kan titta närmare på statistik över guldvaskningen och annan äldre statistik i publikationsarkivet Doria.

Statistikcentralen har publicerat äldre val- och befolkningsstatistik samt statistiska årsböcker i Doria. Den äldsta publikationen publicerades år 1870 med titeln Finlands befolkning den 31 december 1865. Statistisk årsbok för Finland finns med i den elektroniska tjänsten fram till år 1950. Tjänsten är till största delen finskspråkig.

Förfrågningar: specialplanerare Tiina Tuomaala (09) 1734 2226, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 9.8.2011