Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

NUTS-indelningen i Finland ändras i början av nästa år

NUTS (The Nomenclature of Territorial Units for Statistics) är en klassificering som utarbetats av den europeiska statistikbyrån Eurostat. En ny NUTS-indelning träder i kraft 1.1.2012. Den medför ändringar också i Finlands områdesindelning.

I Finland sker den största ändringen i NUTS2-indelningen Tidigare Södra Finland indelas i två delar på så vis att det nya metropolområdet Helsingfors-Nyland (FI1B) bildas, och övriga Södra Finland bildar ett eget område (FI1C). Dessutom sammanslås tidigare Norra Finland och Östra Finland till ett område som kommer att kallas Norra och Östra Finland (FI1D). Efter ändringarna kommer Fasta Finland (FI1) fortfarande att ha fyra NUTS2-områden.

På NUTS3-nivå minskar områdena i Finland med ett område, då landskapen Nyland och Östra Nyland gick ihop och bildar det nya NUTS3-området Helsingfors-Nyland (FI1B1). Ändringarna på NUTS2-nivån orsakar emellertid ändringar i kodförteckningen och nomenklaturen även på NUTS3-nivån.

Finlands nya NUTS-indelningar med namn och koder har förts in i Statistikcentralens klassificeringsdatabas. De finns på Statistikcentralens webbplats på adressen http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/nuts/versio.html .

Förfrågningar: Marja Tammilehto-Luode 09 1734 3244

Information om NUTS-indelningen på Eurostats webbplats: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:013:0003:0054:EN:PDF (52 s.)


Senast uppdaterad 22.11.2011