Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Ändringar i publikationsförsäljning och priser

De publikationer som utkommer år 2012 finns i publikationsförteckningen på Statistikcentralens webbplats samt i Editas nätbokhandel Netmarket.

Publikationsförsäljningen övergår till Edita fr.o.m. 1.1.2012

Fr.o.m början av år 2012 har Edita Publishing Ab hand om upprätthållningen, kundtjänsten, försäljningen, leveransen och faktureringen av Statistikcentralens publikationsbeställningar. Publikationerna kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst samt Editas Netmarket-nätbokhandel.

Övergången kräver inga åtgärder av fortlöpande prenumerantkunder av Statistikcentralens publikationer.

Editas Netmarket-nätbokhandel
Edita Publishing Ab:s kundtjänst
e-post: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
tfn 020 450 05
fax 020 450 2380
postadress PB 780, 00043 EDITA

Spridningen av publikationer på webben utvidgas ytterligare

Under år 2012 fortsätter Statistikcentralen också att utvidga spridningen av sina publikationer på webben. Samtidigt reduceras distributionen av tryckta gratis- och bytesexemplar. Nuvarande prenumeranter av Statistikbibliotekets bytesexemplar kommer under våren 2012 att informeras separat om hur publikationerna finns tillgängliga i fortsättningen.

Statistikcentralen har börjat digitalisera även gamla publikationer i Finlands officiella statistik som bara kommit ut i tryck. De digitaliserade publikationerna görs fritt tillgängliga via Nationalbibliotekets tjänst Doria. http://www.doria.fi/handle/10024/67150.

Priserna på publikationer ändras 1.1.2012

Priserna på publikationer uppdateras fr.o.m. början av år 2012 på grund av momsändringar och en ökning av kostnadsnivån. De gällande priserna finns i publikationsförteckningen i tjänsten stat.fi samt i Editas Netmarket-nätbokhandel.

Mera information om ändringarna fås vid behov av Statistikcentralens informationstjänst, tfn 09 1734 2267 eller 09 1734 2220, e-post kirjasto@stat.fi.

 


Senast uppdaterad 10.1.2012