Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

80 år sedan omröstningen om förbudslagen

En rådgivande folkomröstning om förbudslagen ordnades 29–30.12.1931. Över 70 procent av dem som röstade var för ett upphävande av förbudslagen. Det fanns tre alternativ på röstsedeln: ett upphävande av förbudslagen, en oförändrad fortsättning av lagen eller en ändring av den på så vis att man skulle tillåta tillverkning, försäljning och import av enbart svaga alkoholdrycker.

Av dem som röstade ville 28 procent bibehålla förbudslagen, och bara 1,4 procent ville tillåta svaga drycker. Särskilt män och stadsbor ville häva förbudslagen.

Valdeltagandet var ganska svagt, bara 44,4 procent av de röstberättigade använde sin rösträtt. Framställarna av statistiken antog att detta berodde på en valtrötthet till följd av elektorsvalet samma år. En delorsak kan också ha varit att det fanns så lite tid för "valagitation" mellan stiftandet av lagen om folkomröstningen och omröstningstidpunkten.

Statistiken över omröstningen om förbudslagen finns att läsa i Nationalbibliotekets tjänst Doria. Statistikcentralen har publicerat äldre val- och befolkningsstatistik samt statistiska årsböcker i Doria. Tjänsten är till största delen finskspråkig.

Mera information: specialplanerare Tiina Tuomaala (09) 1734 2226, Statistikcentralen


Senast uppdaterad 29.12.2011