Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Ändringar i statistikproduktionen

Under år 2013 kommer ändringar att göras i produktionen och publiceringen av Statistikcentralens statistik.

Nya statistikgrenar som börjar publiceras är statistik över luftutsläpp efter näringsgren, kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis och finansverksamhet. Statistikföringen av försäkringsverksamhet övergår från Finansinspektionen till Statistikcentralen år 2013.

Statistikgrenarna Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser samt Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi upphör under år 2013. Datainnehållet i dem kommer att ingå i den mer omfattande statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis. Statistiken över kreditkort och finansieringsleasing upphör som självständiga statistikgrenar och framgent kommer uppgifterna om dem att publiceras i samband med den nya statistiken över finansverksamhet. Dessutom upphör statistiken över kreditbeståndet.

Förfrågningar: Leena Storgårds tfn 1734 2257

Länk: Ändringar i statistiken


Senast uppdaterad 3.1.2013