Vår förstasida förnyas

Statistikcentralens förstasida förnyas vid månadsskiftet januari–februari. Det gäller både förstasidans layout och dess struktur. På den nya förstasidan visas tjänsterna på ett nytt sätt och dessutom kompletteras sidan med helt nya avsnitt om olika tjänster.

Syftet med förnyelsen är att göra det så enkelt som möjligt för användarna att få tillgång till centrala uppgifter, oberoende av terminalutrustning.

Läs mera om hur nyckeltalen och de senaste statistiska uppgifterna bildas tekniskt sett på Statistikcentralens nya förstasida.

Förfrågningar:
Tekniska frågor om förstasidan: Laura Haverinen 029 551 2993
Övriga frågor: Erja Seppänen, tfn 029 551 2569

 


Senast uppdaterad 15.1.2015