Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Ny sökfunktion på vår webbplats

Statistikcentralen har förnyat sökfunktionen på sin webbplats. Det blir nu betydligt lättare att hitta statistisk information. Man kan mer exakt än tidigare söka och hitta information i t.ex. tabeller, databaser, artiklar samt olika metadata.

Sökresultaten har också gjorts mer funktionella. T.ex. funktionen "Prova också" erbjuder användaren tips om andra sökord med anknytning till termen och med nästan samma betydelse. Sökfunktionen erbjuder också länkar till ingångssidor inom statistik som möjligtvis har med sökordet att göra och tangerar det sökta ämnet.

Statistikcentralens webbplats består av totalt över 140 000 html-sidor och omkring 1 600 StatFin-databastabeller.

Förfrågningar: Markku Huttunen, chef för informationstjänst, 09 1734 3337, webmaster@stat.fi


Senast uppdaterad 9.1.2013