Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Ändringar i statistikföringen av boendekostnader

Statistikcentralen förnyar statistikföringen av boendekostnader år 2013.

Statistikcentralen börjar publicera statistik över prisindex för ägarboende. De första uppgifterna, som beskriver första kvartalet 2013, publiceras 5.7.2013. I fortsättningen publiceras statistiken kvartalsvis. Prisindexet för ägarboende beskriver kostnader i anknytning till hushållens anskaffning och ägande av ägarbostäder samt utvecklingen av priset på bostäder.

I samband med offentliggörandet av statistiken för första kvartalet 2013 (publiceras 7.6.2013) kompletteras statistiken över fastighetspriser med index över utvecklingen av priserna på nya egnahemshus. Statistikens namn och övriga innehåll ändras inte.

Statistiken Bostadspriser ändrar namn till "Aktiebostadspriser". Namnändringen träder i kraft 28.2.2013 i samband med att uppgifterna för januari 2013 publiceras. Innehållet i statistiken ändras inte. Syftet med det nya namnet är att bättre beskriva innehållet i statistiken.

Förfrågningar: Petteri Rautaporras 09 1734 3472

Länkar:
Statistik över prisindex för ägarboende
Statistik över fastighetspriser
Statistik över aktiebostadspriser (statistikens namn ändras 28.2.2013)
Statistikkalendarier


Senast uppdaterad 29.1.2013