Produktionen av företagsstatistik har reviderats

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar där man stegvis har börjat införa ett nytt produktionssystem fr.o.m. november 2013.

Inom produktionen av de centrala statistikgrenarna inom företagsstatistik utnyttjar man i fortsättningen allt oftare Statistikcentralens företagsregister. Genom att eliminera överlappande datainsamlingar har man kunnat minska antalet datainsamlingar, vilket i sin tur lättar på företagens uppgiftslämnarbörda. I revideringen har man också harmoniserat klassificeringar som används inom statistikgrenarna (bl.a. näringsgren, omsättning, antalet anställda) och enhetsstrukturer (bl.a. företag och arbetsställen). Med hjälp av revideringen utvecklar man företagsstatistiken till att bli enhetligare och högklassigare.

Revideringen gör att innehållet i företagsstatistiken ändras och eventuellt medför det avbrott i tidsserierna. Omfattningen av revideringen varierar mellan olika statistikgrenar samt efter klassificeringar och beskrivningsområden. På ingångssidan till respektive statistikgren finns närmare information om hur revideringen inverkar på statistiken.

Revideringen gäller bl.a. följande statistikgrenar inom företagsstatistiken:

Mera information om revideringen: Sami Saarikivi, 09 1734 3345, fornamn.efternamn@stat.fi

 


Senast uppdaterad 30.1.2014