Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Historiska tidsserier över Finlands ekonomi

Statistikcentralen har publicerat tidsserier över utvecklingen av Finlands ekonomi i sin databas. De längsta tidsserierna går mer än 150 år bakåt i tiden.

Uppgifterna som publicerats på årsnivå börjar fr.o.m. år 1860 och innehåller tidsserier över Finlands bruttonationalprodukt och befolkning. Tidsserierna har utarbetats i det s.k. tillväxtundersökningsprojektet och publicerats första gången år 1988 i Riitta Hjerppes verk "Suomen talous 1860–1985: Kasvu ja rakennemuutos" (ung. Finlands ekonomi 1860–1985: Tillväxt och strukturförändring). Tabellernas datainnehåll utvidgas senare. Därtill reviderar Statistikcentralen tidsserierna för de senaste åren.

De kvartalsvisa tidsserierna börjar från år 1960 eller 1975. Den första tabellen innehåller tidsserierna för kvartalsräkenskaperna 1975–1990. Den andra tabellen innehåller tidsserierna 1960–1990, med snävare datainnehåll.

Länkar till databastabellerna:

Historiska tidsserier: Nationalräkenskaper 1860-2011

Historiasarjat: Neljännesvuositilinpito 1975–1990

Historiasarjat: Neljännesvuositilinpito 1960–1990


Senast uppdaterad 14.2.2013