Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistikcentralens generaldirektör invald i ESS:s Partnership-grupp

Generaldirektör Marjo Bruun har valts in i det europeiska statistiksystemet ESS:s Partnership-grupp för tiden 1.9.2013–30.6.2015.

Partnership-gruppen är en grupp på hög nivå som väljs av ESSC, kommittén för det europeiska statistiksystemet. Gruppen består av Eurostats generaldirektör och generaldirektörerna för de nationella statistikbyråerna. Gruppen har totalt nio medlemmar.

Avsikten med Partnership-gruppen är att öka Europeiska kommissionens och dess medlemsländers ömsesidiga samförstånd inom utvecklingen av det europeiska statistikprogrammet och det europeiska statistiksystemet. Partnership-gruppen förbereder bland annat valen av teman för ESSC-mötena och följer aktivt utvecklingsprogrammen- och -projekten.

ESS-Partnership-gruppen

 


Senast uppdaterad 16.5.2013