Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Förhandlingar om nedläggning av Statistikcentralens regionala kontor

Statistikcentralen inleder fredagen 24.5.2013 samarbetsförhandlingar om fortsättningen av regionkontoren. En kallelse till förhandling har skickats ut till de anställda vid Statistikcentralens regionala kontor.

Regionkontoren finns i Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Seinäjoki. I dessa städer har Statistikcentralen totalt 12 anställda.   Målet är inte att skära ned antalet anställda. Utgångspunkten i förhandlingsframställningen är att kontoren läggs ned och att tjänsterna placeras i Helsingfors. Bakgrunden till förslaget är operativa och ekonomiska orsaker.

Förfrågningar: förvaltningsdirektör Pasi Henriksson, 09 1734 2249


Senast uppdaterad 20.5.2013