Bekanta dig med den förnyade databasen StatFin

Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst StatFin har förnyats. Programmet PX-Web, som fungerar som databasens plattform, har uppdaterats till en helt ny version. Detta möjliggör utnyttjande av tabellerna via API, dvs. gränssnittet.

Databasen StatFin innehåller central statistik om Finland på finska, svenska och engelska. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt.

 

Förfrågningar: Hans Baumgartner 029 551 2399

 


Senast uppdaterad 22.5.2015