Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Tid som används till hemarbete har minskat

Hushållen använder allt mindre tid till hemarbete såsom klädvård och ärenden. Däremot används allt mer tid till vård av småbarn och skötsel av sällskapsdjur, visar Konsumentforskningscentralens nya undersökning som gjorts i samarbete med Statistikcentralen.

Hushållsproduktionens värde varierar i olika skeden av livet. Det är störst i småbarnsfamiljer. Då det gäller ensamboende personer och par var värdet störst för par i pensionsåldern.

Det oavlönade arbete som utförs i hushållen för att främja det egna hushållets välfärd blir till största delen utanför nationalräkenskaperna och bruttonationalprodukten. I undersökningen presenteras värdet på arbetet som utfördes och tjänsterna som producerades av hushållen år 2009. Kalkylerna har uppgjorts enligt modellen för nationalräkenskaperna som satellitkonton till hushållsproduktionen.


Senast uppdaterad 12.6.2013