Det öppna geodatamaterialet har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat geodatamaterial som står till allmänt förfogande. Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga per kartruta på 1 km x 1 km och 5 km x 5 km samt efter statistikområde. Dessutom finns uppgifter om kommunbaserade statistikområden samt primäruppgifter om läroanstalter.

Man kan studera materialet i kartfönstret i geodatafönstret eller ladda ned uppgifterna för användning i egna applikationer. Beskrivningsinformationen om materialet och tjänsterna finns på tre språk, finska, svenska och engelska i geodataregistret.

Statistikcentralens servicegränssnitt för geografisk information

Statistikcentralen tillhandahåller också StatFin-databasen och uppgifter i Eurostats nyckeltabeller för öppen användning som gränssnittstjänster.

Förfrågningar:
Markku Koivula (servicegränssnitt för geografisk information) 029 551 3592, inspire@stat.fi

 


Senast uppdaterad 25.5.2015