Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Det öppna geodatamaterialet har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat geodatamaterial som står till allmänt förfogande. Primäruppgifter om befolkningen finns tillgängliga per kartruta på 1 km x 1 km och 5 km x 5 km samt efter statistikområde. Dessutom finns uppgifter om kommunbaserade statistikområden samt primäruppgifter om läroanstalter.

Man kan studera materialet i kartfönstret i geodatafönstret eller ladda ned uppgifterna för användning i egna applikationer. Beskrivningsinformationen om materialet och tjänsterna finns på tre språk, finska, svenska och engelska i geodataregistret.

Statistikcentralens servicegränssnitt för geografisk information

Statistikcentralen tillhandahåller också StatFin-databasen och uppgifter i Eurostats nyckeltabeller för öppen användning som gränssnittstjänster.

Förfrågningar:
Markku Koivula (servicegränssnitt för geografisk information) 029 551 3592, inspire@stat.fi

 


Senast uppdaterad 25.5.2015