Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistikcentralen medarrangör av tävlingen Apps4Finland

I 2013 års Apps4Finland-tävling försöker man få fram de bästa innovationerna som utnyttjar finska öppna data. Statistikcentralen deltar i tävlingen i egenskap av medarrangör för andra gången.

Deltagandet i anordnandet av tävlingen är ett led i Statistikcentralens arbete att öka användningen och relevansen av statistik i samhället. Statistikcentralen utmanar tävlingsdeltagarna att söka nya och innovativa sätt att utnyttja statistisk information.

De avgiftsfria uppgifterna i Statistikcentralens webbtjänst kan fritt användas då källan nämns. Statistikcentralen har dessutom separat publicerat tekniska gränssnitt mot StatFin-databasen, som innehåller tusentals tabeller, och Eurostats viktigaste tabeller samt materialet över geografisk information (s.k. Inspire-material) för att underlätta vidareanvändning av uppgifter.

I år förnyas tävlingen och den utvecklas för att ännu bättre än tidigare stödja gemensam problemlösning bl.a. med hjälp av en ny utmaningsserie. I tävlingen skapas också ett stödnätverk, som hjälper utvecklarna att utnyttja öppna data för att lösa utmaningarna.

I tävlingen Apps4Finland kan man vinna penningpriser och få mycket publicitet för goda idéer. Tävlingen har fyra huvudkategorier: Teman är bl.a. hälsa och välfärd, kultur och historia, demokrati samt energi och trafik. De exakta utmaningarna i tävlingens utmaningsserie publiceras i augusti. Tävlingen pågår till 27.10.2013.

Tävlingen anordnas för femte gången av Forum Virium Helsinki och Suomen Verkkodemokratiaseura rf.

Förfrågningar: Markku Huttunen, chef för informationstjänst, 09 1734 3337

 


Senast uppdaterad 18.6.2013