Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Klassificeringsrekommendationerna har sammanställts

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JUHTA har antagit en rekommendation i vilken de klassificeringsrekommendationer som Statistikcentralen tidigare publicerade separat har sammanställts till en klassificeringsrekommendation (JHS 186). Sammanställningen innehåller 11 klassificeringsrekommendationer:

 • JHS 121 Näringsgrensindelning
 • JHS 122 System för klassificering av kommuner
 • JHS 123 System för klassificering av stater och länder
 • JHS 124 Sektorindelning
 • JHS 125 Byggnadsklassificering
 • JHS 126 Klassificering av socioekonomisk ställning
 • JHS 128 Produktklassificering
 • JHS 140 Klassificering av utbildning
 • JHS 148 Klassificering av markanvändning
 • JHS 150 Yrkesklassificering
 • JHS 151 Klassificering av offentliga samfunds uppgifter

Syftet med sammanställningen är att göra det enklare och klarare att använda och upprätthålla klassificeringarna. I rekommendationen beskrivs i korthet vad klassificeringarna används till och huruvida de grundar sig på internationella standarder. Själva klassificeringarna finns på Statistikcentralens webbplats, där de egentliga klassificeringsinnehållen upprätthålls.

Förfrågningar: Anne Väänänen 09 1734 2695


Senast uppdaterad 5.8.2013