Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Materialet i vuxenutbildningsundersökningen tillgängligt för forskningsändamål

Materialet i Vuxenutbildningsundersökningen 2012 är nu tillgängligt för forskningsändamål. Undersökningsmaterialet är avgiftsfritt för forskare vid universitet och högskolor.

Vuxenutbildningsundersökningen 2012 är en omfattande utredning om vuxna finländares utbildning och lärande efter grundutbildningen. För undersökningen intervjuade Statistikcentralen drygt 4 000 finländare i åldern 18–69 år. Motsvarande undersökningar genomfördes i omkring trettio europeiska länder under åren 2011–2012. I Finland genomfördes undersökningen som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och Undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningar om tillstånd att använda materialet levereras till Statistikcentralens registratorskontor. Bifoga också en forskningsplan.

Förfrågningar: Helena Niemi 09 1934 2488, Timo Ruuskanen 09 1934 3620


Senast uppdaterad 30.9.2013