Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Årets Apps4Finland-tävling avgjord

Vinnarna i 2013 års Apps4Finland-tävling har valts. I tävlingen försökte man få fram de bästa innovationerna som utnyttjar finska öppna data. Statistikcentralen deltog i tävlingen i egenskap av medarrangör för andra gången. Målet är att genom tävlingen hitta nya och innovativa sätt att utnyttja statistisk information.

Vinnarna i de olika tävlingsserierna granskade ingående olika perspektiv på bl.a. trafik, hälsovård, deltagande och demokrati samt visualisering av information. I tävlingsuppgifterna utnyttjade och kombinerade man på ett mångsidigt sätt olika källor för öppna data. Material med öppna data som Statistikcentralen tillhandahåller är bl.a. databasen StatFin med tusentals tabeller, Eurostats databas med de viktigaste tabellerna samt rutmaterialen i geodatafönstret (de s.k. Inspire-materialen).

Deltagandet i anordnandet av tävlingen är ett led i Statistikcentralens arbete att öka användningen och relevansen av statistik i samhället. Arbetet med att öppna data fortgår och tillgängligheten till öppna data förbättras också framgent bl.a. genom att förbättra de tekniska gränssnitten, ytterligare utöka innehållet i databasen StatFin och genom att utvidga tillgången på uppgifter om småområden som öppen data.

Tävlingen anordnades för femte gången av Forum Virium Helsinki och Suomen Verkkodemokratiaseura rf.

Förfrågningar: Markku Huttunen, chef för informationstjänst, 09 1734 3337


Senast uppdaterad 5.12.2013