Palaa luokitusten etusivulle

Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain.

Luokitusavain: toimiala_1_20020101#toimiala_1_20080101

Toimialaluokitus 2002 Toimialaluokitus 2008 Jakautuminen
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Pääosin
C Teollisuus Osin
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Osin
01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut Pääosin
02 Metsätalous ja puunkorjuu Osin
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Osin
011 Kasvinviljely; puutarhatalous 011 Yksivuotisten kasvien viljely Pääosin
012 Monivuotisten kasvien viljely Osin
013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen Osin
016 Maataloutta palveleva toiminta Osin
023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Osin
0111 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely 0111 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely Pääosin
0112 Riisin viljely Osin
0113 Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely Osin
0114 Sokeriruo'on viljely Osin
0115 Tupakan viljely Osin
0116 Kuitukasvien viljely Osin
0119 Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely Osin
0128 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely Osin
0129 Muu monivuotisten kasvien viljely Osin
0161 Kasvinviljelyä palveleva toiminta Osin
01111 Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely Pääosin
01120 Riisin viljely Osin
01160 Kuitukasvien viljely Osin
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena Osin
01112 Muiden viljelykasvien viljely 01133 Perunan viljely Osin
01134 Sokerijuurikkaan viljely Osin
01140 Sokeriruo'on viljely Osin
01150 Tupakan viljely Osin
01199 Muiden yksivuotisten kasvien viljely Osin
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely Osin
01290 Muu monivuotisten kasvien viljely Pääosin
0112 Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 0113 Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely Pääosin
0119 Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely Osin
0128 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely Osin
0130 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen Osin
0230 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Osin
01120 Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 01131 Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas) Pääosin
01132 Vihannesten viljely kasvihuoneessa Osin
01191 Koristekasvien viljely Osin
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely Osin
01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen Osin
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Osin
0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely 0121 Rypäleiden viljely Osin
0122 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely Osin
0123 Sitrushedelmien viljely Osin
0124 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely Osin
0125 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely Pääosin
0126 Öljyä sisältävien hedelmien viljely Osin
0127 Juomakasvien viljely Osin
0128 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely Osin
0129 Muu monivuotisten kasvien viljely Osin
0130 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen Osin
0230 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Osin
01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely 01210 Rypäleiden viljely Osin
01220 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely Osin
01230 Sitrushedelmien viljely Osin
01240 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely Osin
01250 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely Pääosin
01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely Osin
01270 Juomakasvien viljely Osin
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely Osin
01290 Muu monivuotisten kasvien viljely Osin
01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen Osin
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Osin
012 Kotieläintalous 014 Kotieläintalous Kokonaan
0121 Nautakarjan hoito 0141 Lypsykarjan kasvatus Pääosin
0142 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus Osin
01211 Lypsykarjatalous 01410 Lypsykarjan kasvatus Kokonaan
01212 Lihakarjan kasvatus 01420 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus Kokonaan
01213 Muu nautakarjatalous 01420 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus Kokonaan
0122 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito 0143 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus Pääosin
0145 Lampaiden ja vuohien kasvatus Osin
01220 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito 01430 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus Pääosin
01450 Lampaiden ja vuohien kasvatus Osin
0123 Sikojen hoito 0146 Sikojen kasvatus Kokonaan
01230 Sikojen hoito 01461 Porsastuotanto Pääosin
01462 Lihasikojen kasvatus Osin
0124 Siipikarjan hoito 0147 Siipikarjan kasvatus Pääosin
0149 Muiden eläinten kasvatus Osin
01240 Siipikarjan hoito 01471 Kananmunien tuotanto Pääosin
01472 Broilerien tuotanto Osin
01479 Muu siipikarjatalous Osin
01499 Muu eläinten hoito Osin
0125 Muu kotieläintalous 0144 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus Osin
0149 Muiden eläinten kasvatus Pääosin
01251 Turkistarhaus 01491 Turkistarhaus Kokonaan
01252 Poronhoito 01492 Poronhoito Kokonaan
01259 Muu eläinten hoito 01440 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus Osin
01499 Muu eläinten hoito Pääosin
013 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) Kokonaan
0130 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 0150 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) Kokonaan
01301 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) Kokonaan
01302 Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous 01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat) Kokonaan
014 Maataloutta palveleva toiminta pl. eläinlääkintä 016 Maataloutta palveleva toiminta Pääosin
813 Maisemanhoitopalvelut Osin
0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito 0161 Kasvinviljelyä palveleva toiminta Pääosin
0163 Sadon jatkokäsittely Osin
0164 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten Osin
8130 Maisemanhoitopalvelut Osin
01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito 01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut Pääosin
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena Osin
01630 Sadon jatkokäsittely Osin
01640 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten Osin
81300 Maisemanhoitopalvelut Osin
0142 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä 0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Kokonaan
01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä 01620 Kotieläintaloutta palveleva toiminta Kokonaan
015 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta Kokonaan
0150 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 0170 Metsästys ja sitä palveleva toiminta Kokonaan
01500 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 01700 Metsästys ja sitä palveleva toiminta Kokonaan
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut Osin
02 Metsätalous ja puunkorjuu Pääosin
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus Osin
020 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 012 Monivuotisten kasvien viljely Osin
021 Metsänhoito Osin
022 Puunkorjuu Pääosin
023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Osin
024 Metsätaloutta palveleva toiminta Osin
161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Osin
0201 Metsätalous 0129 Muu monivuotisten kasvien viljely Osin
0210 Metsänhoito Osin
0220 Puunkorjuu Pääosin
0230 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Osin
0240 Metsätaloutta palveleva toiminta Osin
1610 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Osin
02011 Metsän kasvatus 02100 Metsänhoito Pääosin
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta Osin
02013 Puunkorjuu 01290 Muu monivuotisten kasvien viljely Osin
02200 Puunkorjuu Pääosin
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta Osin
16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys Osin
02019 Muu metsätalous 02100 Metsänhoito Osin
02200 Puunkorjuu Osin
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu) Pääosin
0202 Metsätaloutta palveleva toiminta 0240 Metsätaloutta palveleva toiminta Kokonaan
02020 Metsätaloutta palveleva toiminta 02400 Metsätaloutta palveleva toiminta Kokonaan
B Kalatalous A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Kokonaan
05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut 03 Kalastus ja vesiviljely Kokonaan
050 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut 031 Kalastus Pääosin
032 Vesiviljely Osin
0501 Kalastus 0311 Merikalastus Pääosin
0312 Sisävesikalastus Osin
05010 Kalastus 03110 Merikalastus Pääosin
03120 Sisävesikalastus Osin
0502 Kalanviljely 0321 Kalanviljely meressä Pääosin
0322 Kalanviljely sisävesissä Osin
05020 Kalanviljely 03210 Kalanviljely meressä Pääosin
03220 Kalanviljely sisävesissä Osin
C Kaivostoiminta ja louhinta B Kaivostoiminta ja louhinta Pääosin
C Teollisuus Osin
H Kuljetus ja varastointi Osin
10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto 05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu Osin
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta Pääosin
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta Osin
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus Osin
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
101 Kivihiilen kaivu 051 Kivihiilen kaivu Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
1010 Kivihiilen kaivu 0510 Kivihiilen kaivu Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
10100 Kivihiilen kaivu 05100 Kivihiilen kaivu Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
102 Ruskohiilen kaivu 052 Ruskohiilen kaivu Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
1020 Ruskohiilen kaivu 0520 Ruskohiilen kaivu Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
10200 Ruskohiilen kaivu 05200 Ruskohiilen kaivu Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
103 Turpeen nosto ja muokkaus 089 Muu mineraalien kaivu Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus Osin
192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
1030 Turpeen nosto ja muokkaus 0892 Turpeen nosto Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1629 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus Osin
1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
10300 Turpeen nosto ja muokkaus 08920 Turpeen nosto Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus Osin
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus Osin
11 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä siihen liittyvät palvelut 06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto Pääosin
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta Osin
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Osin
111 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 061 Raakaöljyn tuotanto Pääosin
062 Maakaasun tuotanto Osin
091 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta Osin
522 Liikennettä palveleva toiminta Osin
1110 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 0610 Raakaöljyn tuotanto Pääosin
0620 Maakaasun tuotanto Osin
0910 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta Osin
5221 Maaliikennettä palveleva toiminta Osin
11100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 06100 Raakaöljyn tuotanto Pääosin
06200 Maakaasun tuotanto Osin
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta Osin
52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta Osin
112 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 091 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta Kokonaan
1120 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 0910 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta Kokonaan
11200 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta Kokonaan
12 Uraani- ja toriummalmien louhinta 07 Metallimalmien louhinta Pääosin
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta Osin
120 Uraani- ja toriummalmien louhinta 072 Värimetallimalmien louhinta Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1200 Uraani- ja toriummalmien louhinta 0721 Uraani- ja toriummalmien louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
12000 Uraani- ja toriummalmien louhinta 07210 Uraani- ja toriummalmien louhinta Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
13 Metallimalmien louhinta 07 Metallimalmien louhinta Pääosin
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta Osin
131 Rautamalmien louhinta 071 Rautamalmien louhinta Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1310 Rautamalmien louhinta 0710 Rautamalmien louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
13100 Rautamalmien louhinta 07100 Rautamalmien louhinta Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
132 Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium 072 Värimetallimalmien louhinta Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1320 Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium 0729 Muiden värimetallimalmien louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
13200 Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium 07290 Muiden värimetallimalmien louhinta Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14 Muu mineraalien kaivu 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta Pääosin
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta Osin
10 Elintarvikkeiden valmistus Osin
141 Kivenlouhinta 081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1411 Koriste- ja rakennuskiven louhinta 0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14110 Koriste- ja rakennuskiven louhinta 08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1412 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta 0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14120 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta 08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1413 Liuskekiven louhinta 0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14130 Liuskekiven louhinta 08113 Liuskekiven louhinta Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
142 Hiekan ja saven otto 081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1421 Soran ja hiekan otto 0812 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14210 Soran ja hiekan otto 08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1422 Saven ja kaoliinin otto 0812 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14220 Saven ja kaoliinin otto 08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
143 Kemiallisten mineraalien louhinta 089 Muu mineraalien kaivu Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1430 Kemiallisten mineraalien louhinta 0891 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14300 Kemiallisten mineraalien louhinta 08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
144 Suolan tuotanto 089 Muu mineraalien kaivu Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
108 Muiden elintarvikkeiden valmistus Osin
1440 Suolan tuotanto 0893 Suolan tuotanto Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1084 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus Osin
14400 Suolan tuotanto 08930 Suolan tuotanto Pääosin
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
10840 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus Osin
145 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 089 Muu mineraalien kaivu Pääosin
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
1450 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta Pääosin
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta Osin
14500 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 08990