Windows-1252;;polttoaineet_1_20160101 code;level;classificationItemName "'1'";1;"Fossiiliset polttoaineet" "'11'";2;"Öljyt" "'111'";3;"Kaasut" "'1111'";4;"Jalostamokaasu" "'1112'";4;"Nestekaasu" "'1119'";4;"Muu kaasu" "'112'";3;"Kevyet öljyt" "'1121'";4;"Teollisuusbensiini" "'1122'";4;"Moottoribensiini" "'1123'";4;"Lentobensiini" "'113'";3;"Keskiraskaat öljyt" "'1131'";4;"Lentopetroli" "'1132'";4;"Muut petrolit" "'1133'";4;"Dieselöljy" "'1134'";4;"Kevyt polttoöljy, vähärikkinen" "'1135'";4;"Kevyt polttoöljy, rikitön" "'1139'";4;"Muut keskiraskaat öljyt" "'114'";3;"Raskaat öljyt" "'1141'";4;"Raskas polttoöljy, s < 1%" "'1142'";4;"Raskas polttoöljy, s >= 1%" "'1143'";4;"Muut raskaat öljyt" "'1144'";4;"Raskas polttoöljy, s <=0,1%" "'1145'";4;"Raskas polttoöljy, s <=0,5%" "'1148'";4;"Asfalteeni" "'115'";3;"Öljykoksi" "'1150'";4;"Öljykoksi" "'116'";3;"Kierrätys- ja jäteöljyt" "'1160'";4;"Kierrätys- ja jäteöljyt" "'119'";3;"Muut öljytuotteet" "'1190'";4;"Muut öljytuotteet" "'12'";2;"Hiili" "'121'";3;"Kivihiili" "'1211'";4;"Antrasiitti" "'1212'";4;"Kivihiili, bituminen" "'122'";3;"Muu hiili" "'1221'";4;"Puolibituminen hiili, ruskohiili" "'1222'";4;"Hiilibriketit" "'1228'";4;"Hiiliterva" "'1229'";4;"Muu erittelemätön hiili" "'123'";3;"Koksi" "'1230'";4;"Koksi" "'124'";3;"Koksikaasu" "'1240'";4;"Koksikaasu" "'125'";3;"Masuunikaasu" "'1250'";4;"Masuunikaasu" "'126'";3;"CO-kaasu" "'1260'";4;"CO-kaasu" "'13'";2;"Maakaasu" "'131'";3;"Maakaasu" "'1311'";4;"Maakaasu" "'1312'";4;"Nesteytetty maakaasu (LNG)" "'2'";1;"Turve" "'21'";2;"Turve" "'211'";3;"Jyrsinturve" "'2110'";4;"Jyrsinturve" "'212'";3;"Palaturve" "'2120'";4;"Palaturve" "'213'";3;"Turvepelletit ja -briketit" "'2130'";4;"Turvepelletit ja -briketit" "'3'";1;"Uusiutuvat ja sekapolttoaineet" "'31'";2;"Biomassa" "'311'";3;"Metsäpolttoaine, puu" "'3111'";4;"Halot, rangat ja pilkkeet" "'3112'";4;"Kokopuu- tai rankahake" "'3113'";4;"Metsätähdehake tai -murske" "'3114'";4;"Kantomurske (aik. kantohake)" "'3115'";4;"Energiapaju (ja muu lyhytkiertoviljelty puu)" "'312'";3;"Teollisuuden puutähde" "'3121'";4;"Kuori" "'3122'";4;"Sahanpuru" "'3123'";4;"Puutähdehake tai -murske" "'3124'";4;"Kutterilastut, hiontapöly yms." "'3128'";4;"Erittelemätön teollisuuden puutähde" "'3129'";4;"Muu teollisuuden puutähde" "'313'";3;"Puunjalostusteollisuuden jäteliemet" "'3130'";4;"Puunjalostusteollisuuden jäteliemet" "'314'";3;"Puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet" "'3141'";4;"Mäntyöljy ja -piki" "'3142'";4;"Metanoli ja tärpätti" "'3149'";4;"Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet" "'315'";3;"Kierrätyspuu" "'3150'";4;"Kierrätyspuu" "'316'";3;"Puupelletit ja -briketit" "'3160'";4;"Puupelletit ja -briketit" "'317'";3;"Kasviperäiset polttoaineet" "'3171'";4;"Ruokohelpi" "'3172'";4;"Viljakasvit ja olki" "'3174'";4;"Kasviöljyt ja -rasvat" "'3179'";4;"Muut kasviperäiset polttoaineet" "'318'";3;"Eläinperäiset polttoaineet" "'3181'";4;"Eläinrasvat" "'3189'";4;"Muut eläinperäiset polttoaineet" "'32'";2;"Muut bio- ja sekapolttoaineet" "'321'";3;"Biokaasu" "'3211'";4;"Kaatopaikkakaasu" "'3212'";4;"Jätevedenpuhdistamoiden biokaasu" "'3213'";4;"Teollisuuden biokaasu" "'3214'";4;"Biometaani" "'3215'";4;"Synteettinen biokaasu" "'3219'";4;"Muut biokaasut" "'322'";3;"Biopolttonesteet" "'3221'";4;"Biopolttoöljy" "'3222'";4;"Biopyrolyysiöljy" "'3223'";4;"Bionestekaasu / Biopropaani" "'3229'";4;"Muut nestemäiset biopolttoaineet" "'323'";3;"Sekapolttoaineet" "'3231'";4;"Kierrätyspolttoaineet" "'3232'";4;"Purkupuu" "'3233'";4;"Kyllästetty puu" "'3234'";4;"Siistausliete" "'3235'";4;"Jätepelletit" "'3236'";4;"Kumijätteet" "'3238'";4;"Yhdyskuntajäte / sekajäte" "'3239'";4;"Muut sekapolttoaineet" "'324'";3;"Tuotekaasu (kaasutettu)" "'3240'";4;"Tuotekaasu (kaasutettu)" "'325'";3;"Bioliete" "'3250'";4;"Bioliete" "'326'";3;"Biohiili" "'3260'";4;"Biohiili" "'4'";1;"Muut energialähteet" "'41'";2;"Ydinenergia" "'411'";3;"Ydinenergia" "'4110'";4;"Ydinenergia" "'49'";2;"Muut energialähteet" "'491'";3;"Muut polttoaineena käytettävät sivu- ja jätetuotteet" "'4911'";4;"Muovijätteet" "'4913'";4;"Ongelmajätteet" "'4919'";4;"Muut jätteet" "'492'";3;"Teollisuuden reaktiolämpö" "'4920'";4;"Teollisuuden reaktiolämpö" "'493'";3;"Teollisuuden sekundäärilämpö" "'4930'";4;"Teollisuuden sekundäärilämpö" "'494'";3;"Sähkö (sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa käytetty)" "'4940'";4;"Sähkö (sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa käytetty)" "'495'";3;"Höyry" "'4950'";4;"Höyry" "'497'";3;"Rikki" "'4970'";4;"Rikki" "'498'";3;"Vety" "'4980'";4;"Vety" "'499'";3;"Muut erittelemättömät energialähteet" "'4990'";4;"Muut erittelemättömät energialähteet" "'5'";1;"Sähkö ja lämpö" "'51'";2;"Sähkö" "'510'";3;"Sähkö" "'5100'";4;"Sähkö" "'52'";2;"Lämpö" "'521'";3;"Kaukolämpö" "'5210'";4;"Kaukolämpö" "'522'";3;"Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry" "'5220'";4;"Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry"