Palaa luokitusten etusivulle

Px-koodisto sektoriluokitus (2012)

 •  
  • Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia.

Luokat (102)


 • S11 S11 Yritykset ...
  • S11_S14_S15_S123TS129 S11, S14, S15, S123-S129 Muut sektorit kuin muut rahalaitokset ja julkisyhteisöt ...
  • S11_S14_S15_S124TS129 S11, S14, S15, S124-S129 Muut sektorit kuin rahalaitokset ja julkisyhteisöt ...
  • S11_S14_S15 S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ...
 • S111 S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt ...
 • S112 S112 Asuntoyhteisöt ...
  • S1121 S1121 Asunto-osakeyhtiöt ...
   • S11211 S11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset ...
   • S11212 S11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset ...
   • S11213 S11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset ...
  • S1122 S1122 Muut asuntoyhteisöt ...
   • S11221 S11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset ...
   • S11222 S11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset ...
   • S11223 S11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset ...
 • S12 S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ...
 • S121 S121 Keskuspankki ...
 • S122 S122 Muut rahalaitokset ...
  • S122_S123 S122, S123 Muut rahalaitokset ja rahamarkkinarahastot ...
 • S1221 S1221 Talletuspankit ...
  • S12211 S12211 Talletuspankit, julkiset ...
  • S12212 S12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset ...
  • S12213 S12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset ...
 • S1222 S1222 Muut luottolaitokset ...
  • S1222_S1223 S1222, S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset ...
 • S12221 S12221 Muut luottolaitokset, julkiset ...
 • S12222 S12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset ...
 • S12223 S12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset ...
 • S1223 S1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset ...
  • S12231 S12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset ...
  • S12232 S12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset kotimaiset ...
  • S12233 S12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, ulkomaisomisteiset ...
 • S123 S123 Rahamarkkinarahastot ...
 • S124 S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot ...
  • S124TS129 S124-S129 Muut rahoituslaitokset sekä vakuutuslaitokset ja eläkerahastot ...
  • S124TS127 S124-S127 Muut rahoituslaitokset ...
 • S1241 S1241 Sijoitusrahastot (UCITS) ...
 • S1242 S1242 Muut yhteissijoitusyritykset ...
 • S125 S125 Muut rahoituksen välittäjät ...
  • S125TS127 S125-S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset ...
 • S12501 S12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset ...
 • S12502 S12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset ...
 • S12503 S12503 Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset ...
 • S126 S126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ...
  • S12601 S12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, julkiset ...
  • S12602 S12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset ...
  • S12603 S12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset ...
 • S127 S127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat ...
  • S12701 S12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, julkiset ...
  • S12702 S12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset ...
  • S12703 S12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset ...
   • S128_S129 S128, S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot ...
 • S128 S128 Vakuutuslaitokset ...
  • S12801 S12801 Vakuutuslaitokset, julkiset ...
  • S12802 S12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset ...
  • S12803 S12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset ...
 • S129 S129 Eläkerahastot ...
 • S13 S13 Julkisyhteisöt ...
  • S13_C S13_C Julkisyhteisöt, sulautettu ...
  • S13_S212 S13, S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet ...
 • S1311 S1311 Valtionhallinto ...
 • S1312 S1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa) ...
 • S1313 S1313 Paikallishallinto ...
 • S13139 S13139 Muut paikallishallinnon yksiköt ...
 • S1314 S1314 Sosiaaliturvarahastot ...
 • S14 S14 Kotitaloudet ...
  • S14_S15 S14, S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ...
 • S141 S141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet ...
 • S143 S143 Palkansaajakotitaloudet ...
 • S144 S144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet ...
 • S15 S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ...
 • S2 S2 Ulkomaat ...
  • S2_X S2, X Ulkomaat ja tuntematon ...
 • S21 S21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet ...
 • S22 S22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt ...
 • X X Tuntematon ...