code;level;classificationItemName; "'S0'";0;"S0 Yhteensä"; "'S1'";1;"S1 Koko kansantalous"; "'S1J'";9;"S1J Julkinen sektori"; "'S1Y'";9;"S1Y Yksityinen sektori"; "'S1N'";9;"S1N Kotimaiset sektorit jakamaton"; "'S11'";2;"S11 Yritykset"; "'S11_S14_S15_S123TS129'";9;"S11, S14, S15, S123-S129 Muut sektorit kuin muut rahalaitokset ja julkisyhteisöt"; "'S11_S14_S15_S124TS129'";9;"S11, S14, S15, S124-S129 Muut sektorit kuin rahalaitokset ja julkisyhteisöt"; "'S11_S14_S15'";9;"S11, S14, S15 Yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt"; "'S111'";3;"S111 Yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S11101'";5;"S11101 Julkiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S11102'";5;"S11102 Yksityiset kotimaiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S11103'";5;"S11103 Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt"; "'S112'";3;"S112 Asuntoyhteisöt"; "'S1121'";4;"S1121 Asunto-osakeyhtiöt"; "'S11211'";5;"S11211 Asunto-osakeyhtiöt, julkiset"; "'S11212'";5;"S11212 Asunto-osakeyhtiöt, yksityiset kotimaiset"; "'S11213'";5;"S11213 Asunto-osakeyhtiöt, ulkomaisomisteiset"; "'S1122'";4;"S1122 Muut asuntoyhteisöt"; "'S11221'";5;"S11221 Muut asuntoyhteisöt, julkiset"; "'S11222'";5;"S11222 Muut asuntoyhteisöt, yksityiset kotimaiset"; "'S11223'";5;"S11223 Muut asuntoyhteisöt, ulkomaisomisteiset"; "'S12'";2;"S12 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset"; "'S121TS123'";9;"S121-S123 Rahalaitokset"; "'S121_S122'";9;"S121, S122 Keskuspankki, talletuspankit ja muut luottolaitokset"; "'S121'";3;"S121 Keskuspankki"; "'S122'";3;"S122 Muut rahalaitokset"; "'S122_S123'";9;"S122, S123 Muut rahalaitokset ja rahamarkkinarahastot"; "'S1221'";4;"S1221 Talletuspankit"; "'S12211'";5;"S12211 Talletuspankit, julkiset"; "'S12212'";5;"S12212 Talletuspankit, yksityiset kotimaiset"; "'S12213'";5;"S12213 Talletuspankit, ulkomaisomisteiset"; "'S1222'";4;"S1222 Muut luottolaitokset"; "'S1222_S1223'";9;"S1222, S1223 Muut luottolaitokset ja muut rahalaitokset"; "'S12221'";5;"S12221 Muut luottolaitokset, julkiset"; "'S12222'";5;"S12222 Muut luottolaitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S12223'";5;"S12223 Muut luottolaitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S1223'";4;"S1223 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset"; "'S12231'";5;"S12231 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, julkiset"; "'S12232'";5;"S12232 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S12233'";5;"S12233 Muut rahalaitokset kuin luottolaitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S123'";3;"S123 Rahamarkkinarahastot"; "'S124'";3;"S124 Yhteissijoitusyritykset pl. rahamarkkinarahastot"; "'S124TS129'";9;"S124-S129 Muut rahoituslaitokset sekä vakuutuslaitokset ja eläkerahastot"; "'S124TS127'";9;"S124-S127 Muut rahoituslaitokset"; "'S1241'";4;"S1241 Sijoitusrahastot (UCITS)"; "'S1242'";4;"S1242 Muut yhteissijoitusyritykset"; "'S125'";3;"S125 Muut rahoituksen välittäjät"; "'S125TS127'";9;"S125-S127 Muut rahoituksen välittäjät, rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset ja konserninsisäiset"; "'S12501'";5;"S12501 Muut rahoituksen välittäjät, julkiset"; "'S12502'";5;"S12502 Muut rahoituksen välittäjät, yksityiset kotimaiset"; "'S12503'";5;"S12503 Muut rahoituksen välittäjät, ulkomaisomisteiset"; "'S126'";3;"S126 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset"; "'S12601'";5;"S12601 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, julkiset"; "'S12602'";5;"S12602 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S12603'";5;"S12603 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S127'";3;"S127 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat"; "'S12701'";5;"S12701 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, julkiset"; "'S12702'";5;"S12702 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, yksityiset kotimaiset"; "'S12703'";5;"S12703 Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat, ulkomaisomisteiset"; "'S128_S129'";9;"S128, S129 Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot"; "'S128'";3;"S128 Vakuutuslaitokset"; "'S12801'";5;"S12801 Vakuutuslaitokset, julkiset"; "'S12802'";5;"S12802 Vakuutuslaitokset, yksityiset kotimaiset"; "'S12803'";5;"S12803 Vakuutuslaitokset, ulkomaisomisteiset"; "'S129'";3;"S129 Eläkerahastot"; "'S13'";2;"S13 Julkisyhteisöt"; "'S13_C'";9;"S13_C Julkisyhteisöt, sulautettu"; "'S13_S212'";9;"S13, S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet"; "'S1311'";4;"S1311 Valtionhallinto"; "'S13111'";5;"S13111 Valtion budjettitalous"; "'S13119'";5;"S13119 Muut valtionhallinnon yksiköt"; "'S1312'";4;"S1312 Osavaltiohallinto (ei käytössä Suomessa)"; "'S1313'";4;"S1313 Paikallishallinto"; "'S13131'";5;"S13131 Kunnat"; "'S13132'";5;"S13132 Kuntayhtymät"; "'S13133'";5;"S13133 Ahvenanmaan maakunnan hallitus"; "'S13133_S13139'";9;"S13133, S13139 Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Muut paikallishallinnon yksiköt"; "'S13139'";5;"S13139 Muut paikallishallinnon yksiköt"; "'S1314'";4;"S1314 Sosiaaliturvarahastot"; "'S13141'";5;"S13141 Työeläkelaitokset"; "'S13149'";5;"S13149 Muut sosiaaliturvarahastot"; "'S14'";2;"S14 Kotitaloudet"; "'S14_S15'";9;"S14, S15 Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt"; "'S141'";3;"S141 Työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet"; "'S143'";3;"S143 Palkansaajakotitaloudet"; "'S144'";3;"S144 Omaisuustulojen ja tulonsiirtojen saajakotitaloudet"; "'S1441'";4;"S1441 Omaisuustulojen saajakotitaloudet"; "'S1442'";4;"S1442 Eläkkeensaajakotitaloudet"; "'S1443'";4;"S1443 Muiden tulonsiirtojen saajakotitaloudet"; "'S15'";2;"S15 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt"; "'S2'";1;"S2 Ulkomaat"; "'S2_X'";9;"S2, X Ulkomaat ja tuntematon"; "'S21'";2;"S21 Euroopan unionin jäsenvaltiot ja toimielimet"; "'S211'";3;"S211 Euroopan unionin jäsenvaltiot"; "'S2111'";4;"S2111 Euroalueen jäsenvaltiot"; "'S2112'";4;"S2112 Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot"; "'S212'";3;"S212 Euroopan unionin toimielimet"; "'S2121'";4;"S2121 Euroopan keskuspankki (EKP)"; "'S2122'";4;"S2122 Euroopan unionin toimielimet pl. EKP"; "'S22'";2;"S22 Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt"; "'X'";1;"X Tuntematon";