Tulonjakotilaston sosioekonomisen aseman luokitus 1989


 •  
  • Sosioekonominen asema
  • Luokitus on käytössä tulonjakotilastossa. Luokitusta käytetään tulonjakotilaston vuosijulkaisussa sekä StatFinissa PX-Web tietokantataulukoissa.

  • Sosioekonomista asemaa muodostettaessa on tulonjakotilastossa käytetty vuoden 2010 ammattiluokitusta. Kotitalouden sosioekonominen asema perustuu viitehenkilön sosioekonomisen asemaan. Sosioekonomisen aseman luokituksen pääperiaatteita ja soveltamista on kuvattu tarkemmin Sosioekonominen aseman luokitus 1989 -käsikirjassa. Tulonjakotilastossa käytössä oleva sosioekonomisen aseman luokitus poikkeaa yleisestä standardiluokituksesta siten, että siihen on lisätty luokat 70 ja 80.

   Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henkilöt jaetaan ensin ammatissa toimiviin ja toimimattomiin. Ammatissa toimiviksi luokitellaan pääsääntöisesti henkilöt, jotka ovat tilastovuonna osallistuneet tuotantotoimintaan vähintään kuuden kuukauden aikana. Ammatissa toimivat jaetaan ammattiaseman mukaan edelleen yrittäjiin ja palkansaajiin. Luokituskriteereinä käytetään tulojen ohella tietoja henkilön toiminnasta, ammatista ja toimialasta, sekä yrittäjillä palkansaajien lukumäärästä. Tämän johdosta yrittäjiksi luokittuu myös sellaisia henkilöitä, joita verotuksessa on verotettu palkansaajina (yrittäjä, joka työskentelee palkansaajana omassa yrityksessään). Ammatissa toimimattomat ryhmitellään opiskelijoihin, eläkeläisiin, työttömiin ja muihin. Työttömiksi lasketaan ne henkilöt, jotka tilastovuonna ovat olleet työttömänä vähintään 6 kuukautta.

  • Luokitukseen sovelletaan yleistä sosioekonomisen aseman luokitusta 1989. Muodostamiseen on tullut muutoksia, kun EU:n standardin mukainen, tarkistettu vuoden 2001 ammattiluokitus otettiin käyttöön. Ammattiluokituksessa eräät ammatit sijoittuvat sosioekonomisiin ryhmiin eri tavoin kuin aiemmin käytetyssä ammattiluokituksessa 1987. Tämän seurauksena ammatissa toimivien henkilöiden sosioekonominen asema vuosina 2001-2005 on vertailukelpoinen aikaisempien vuosien vastaavan tiedon kanssa vain pääryhmätasolla. Viimeisin ammattiluokituksen uudistus on vuodelta 2010. Se ei aiheuttanut muutoksia tulonjakotilaston sosioekonomisen aseman luokitukseen.

Luokat

Vaihtoehtoinen näkymä