Suuralueet 2009


  •  
    • Suuralueet on muodostettu maakuntia yhdistämällä. Suuralueita on Suomessa viisi.
    • Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on kuvata ilmiöiden alueellisia vaihteluja ja yleisesti aluerakennetta. Suomen aluejaossa suuralueet muodostavat NUTS 2 -tasoa vastaavan aluejaon.

    • Suuralueet on muodostettu maakuntia yhdistämällä. Suomen aluejaossa suuralueet muodostavat NUTS 2 -tasoa vastaavan aluejaon.

    • Suuraluejako perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston NUTS-luokitusasetukseen 1059/ 2003.

Luokat

Vaihtoehtoinen näkymä