code;level;classificationItemName; "'SSSSS'";0;"Toimialat yhteensä"; "'A'";1;"Maatalous, kala- ja riistatalous"; "'01'";2;"Maatalous"; "'011'";3;"Peltoviljely, kotieläintalous"; "'0111'";4;"Peltoviljely"; "'0112'";4;"Kotieläintalous"; "'0113'";4;"Yhdistetty peltoviljely ja kotieläintalous"; "'012'";3;"Puutarhatalous"; "'0120'";4;"Puutarhatalous"; "'013'";3;"Porotalous"; "'0130'";4;"Porotalous"; "'014'";3;"Turkistarhaus"; "'0140'";4;"Turkistarhaus"; "'015'";3;"Maataloutta palveleva toiminta"; "'0150'";4;"Maataloutta palveleva toiminta"; "'02'";2;"Kala- ja riistatalous"; "'021'";3;"Kalatalous"; "'0211'";4;"Kalastus"; "'0212'";4;"Kalanviljely"; "'022'";3;"Riistatalous"; "'0220'";4;"Riistatalous"; "'B'";1;"Metsätalous"; "'04'";2;"Metsätalous"; "'041'";3;"Puunkorjuu"; "'0410'";4;"Puunkorjuu"; "'042'";3;"Metsänhoito"; "'0421'";4;"Metsien uudistaminen"; "'0422'";4;"Muut metsänhoitotyöt"; "'043'";3;"Metsätalouden edistäminen"; "'0430'";4;"Metsätalouden edistäminen"; "'049'";3;"Muu metsätalous"; "'0490'";4;"Muu metsätalous"; "'C'";1;"Kaivos- ja kaivannaistoiminta"; "'06'";2;"Fossiilisten polttoaineiden kaivu"; "'061'";3;"Kivi- ja ruskohiilen kaivu"; "'0610'";4;"Kivi- ja ruskohiilen kaivu"; "'062'";3;"Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto"; "'0620'";4;"Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto"; "'07'";2;"Malmien kaivu"; "'071'";3;"Rautamalmien kaivu"; "'0710'";4;"Rautamalmien kaivu"; "'079'";3;"Muiden malmien kaivu"; "'0790'";4;"Muiden malmien kaivu"; "'09'";2;"Muu kaivannaistoiminta"; "'091'";3;"Kivenlouhinta"; "'0911'";4;"Kalkkikiven kaivu ja louhinta"; "'0912'";4;"Muu kiven louhinta"; "'092'";3;"Saven, soran ja hiekan otto"; "'0920'";4;"Saven, soran ja hiekan otto"; "'093'";3;"Turpeen nosto ja muokkaus"; "'0930'";4;"Turpeen nosto ja muokkaus"; "'094'";3;"Kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto"; "'0940'";4;"Kemiallisten ja lannoitemineraalien talteenotto"; "'099'";3;"Muiden kaivannaisten talteenotto"; "'0990'";4;"Muiden kaivannaisten talteenotto"; "'D'";1;"Teollisuus"; "'11'";2;"Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus"; "'111-115'";2;"Elintarvikkeiden valmistus"; "'111'";3;"Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus"; "'1111'";4;"Teurastus"; "'1112'";4;"Lihanjalostus"; "'1113'";4;"Hedelmä- ja kasvistuotteiden valmistus"; "'1114'";4;"Kalatuotteiden valmistus"; "'1115'";4;"Margariinin valmistus"; "'1116'";4;"Muu öljyjen ja rasvojen valmistus"; "'112'";3;"Meijerituotteiden ja jäätelön valmistus"; "'1121'";4;"Meijerituotteiden valmistus"; "'1122'";4;"Jäätelön valmistus"; "'113'";3;"Myllytuotteiden valmistus"; "'1130'";4;"Myllytuotteiden valmistus"; "'114'";3;"Leipomotuotteiden valmistus"; "'1141'";4;"Pehmeän ruokaleivän ja leivonnaisten valmistus"; "'1142'";4;"Näkkileivän valmistus"; "'1143'";4;"Keksien valmistus"; "'1144'";4;"Makaronin valmistus"; "'115'";3;"Muu elintarvikkeiden valmistus"; "'1151'";4;"Juurikassokerin valmistus"; "'1152'";4;"Sokerin puhdistus"; "'1153'";4;"Suklaan ja makeisten valmistus"; "'1154'";4;"Kahvinpaahto"; "'1159'";4;"Muiden elintarvikkeiden valmistus"; "'116'";3;"Juomien valmistus"; "'1161'";4;"Väkiviinan ja alkoholijuomien valmistus väkiviinasta"; "'1162'";4;"Alkoholijuomien valmistus käymisteitse"; "'1163'";4;"Maltaiden valmistus"; "'1164'";4;"Mallas- ja virvoitusjuomien valmistus"; "'117'";3;"Tupakkatuotteiden valmistus"; "'1170'";4;"Tupakkatuotteiden valmistus"; "'118'";3;"Tärkkelyksen valmistus"; "'1180'";4;"Tärkkelyksen valmistus"; "'119'";3;"Rehujen valmistus"; "'1190'";4;"Rehujen valmistus"; "'12'";2;"Tekstiilien valmistus"; "'121'";3;"Lankojen ja kankaiden valmistus"; "'1211'";4;"Lankojen valmistus"; "'1212'";4;"Kankaiden valmistus"; "'1213'";4;"Tekstiilien viimeistely"; "'122'";3;"Neulosten ja neuletuotteiden valmistus"; "'1221'";4;"Trikooneulosten valmistus"; "'1222'";4;"Sukkien ja sukkahousujen valmistus"; "'1223'";4;"Trikoovaatteiden valmistus"; "'123'";3;"Muiden tekstiilien valmistus"; "'1231'";4;"Sisustustekstiilien valmistus"; "'1232'";4;"Tavaranpeitteiden, purjeiden ja muiden sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus"; "'1233'";4;"Mattojen ja ryijyjen valmistus"; "'1234'";4;"Nauhojen valmistus"; "'1235'";4;"Köysien, sidenarujen ja verkkojen valmistus"; "'1236'";4;"Kuitukankaiden, vanun ja näistä tehtyjen tuotteiden valmistus"; "'1239'";4;"Muiden tekstiilituotteiden valmistus"; "'13'";2;"Vaatteiden, nahkatuotteiden ja jalkineiden valmistus"; "'131'";3;"Vaatteiden valmistus"; "'1311'";4;"Kangasvaatteiden ja -asusteiden valmistus"; "'1312'";4;"Nahkavaatteiden ja -asusteiden valmistus"; "'1313'";4;"Turkisvaatteiden ja -asusteiden valmistus"; "'132'";3;"Nahan ja nahkatuotteiden valmistus"; "'1321'";4;"Nahan valmistus"; "'1322'";4;"Laukkujen yms. nahkatuotteiden valmistus"; "'133'";3;"Jalkineiden valmistus"; "'1330'";4;"Jalkineiden valmistus"; "'14-15'";1;"Metsäteollisuustuotteiden valmistus"; "'14'";2;"Puutavaran ja puutuotteiden valmistus"; "'141'";3;"Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"; "'1410'";4;"Puun sahaus, höyläys ja kyllästys"; "'142'";3;"Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus"; "'1421'";4;"Vanerin ja vaneriviilun valmistus"; "'1422'";4;"Lastulevyn valmistus"; "'1423'";4;"Kuitulevyn valmistus"; "'143'";3;"Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus"; "'1431'";4;"Puutalojen valmistus"; "'1439'";4;"Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus"; "'144'";3;"Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus"; "'1440'";4;"Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus"; "'145'";3;"Muiden puutuotteiden valmistus"; "'1450'";4;"Muiden puutuotteiden valmistus"; "'15'";2;"Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus"; "'151'";3;"Massan, paperin ja kartongin valmistus"; "'1511'";4;"Massan erillinen valmistus"; "'1512'";4;"Massan, paperin ja kartongin yhdistetty valmistus"; "'1513'";4;"Paperin ja kartongin erillinen valmistus"; "'152'";3;"Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus"; "'1521'";4;"Säkkien ja pussien valmistus"; "'1522'";4;"Aaltopahvin sekä muiden paperi- ja kartonkipakkausten valmistus"; "'153'";3;"Muu paperi- ja kartonkituotteiden valmistus"; "'1531'";4;"Tapettien valmistus"; "'1539'";4;"Muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus"; "'16'";2;"Kustantaminen ja painaminen"; "'161'";3;"Kustantaminen; painaminen kustantamisen yhteydessä"; "'1611'";4;"Lehtien kustantaminen; painaminen lehtien kustantamisen yhteydessä"; "'1612'";4;"Kirjojen kustantaminen; painaminen kirjojen kustantamisen yhteydessä"; "'162'";3;"Erillinen painaminen"; "'1620'";4;"Erillinen painaminen"; "'163'";3;"Painamista palveleva toiminta"; "'1630'";4;"Painamista palveleva toiminta"; "'17'";2;"Kalusteiden valmistus"; "'170'";3;"Kalusteiden valmistus"; "'1700'";4;"Kalusteiden valmistus"; "'18'";2;"Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus"; "'181'";3;"Peruskemikaalien valmistus"; "'1811'";4;"Rikkihapon valmistus"; "'1812'";4;"Alkalin ja kloorin valmistus"; "'1813'";4;"Teollisuuskaasujen valmistus"; "'1814'";4;"Fosforihapon valmistus"; "'1815'";4;"Ammoniakin ja typpihapon valmistus"; "'1816'";4;"Hiilivetyjen valmistus"; "'1819'";4;"Muiden peruskemikaalien valmistus"; "'182'";3;"Lannoitteiden ja torjunta-aineiden valmistus"; "'1821'";4;"Lannoitteiden valmistus"; "'1822'";4;"Torjunta-aineiden valmistus"; "'183'";3;"Hartsien ja muoviaineiden valmistus"; "'1830'";4;"Hartsien ja muoviaineiden valmistus"; "'184'";3;"Kumiaineiden valmistus"; "'1840'";4;"Kumiaineiden valmistus"; "'185'";3;"Tekokuitujen valmistus"; "'1850'";4;"Tekokuitujen valmistus"; "'186'";3;"Maalien ja painovärien valmistus"; "'1860'";4;"Maalien ja painovärien valmistus"; "'187'";3;"Lääkintätuotteiden valmistus"; "'1870'";4;"Lääkintätuotteiden valmistus"; "'188'";3;"Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus"; "'1880'";4;"Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus"; "'189'";3;"Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus"; "'1890'";4;"Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus"; "'19'";2;"Öljy- ja kivihiilituotteiden sekä ydinpolttoaineen valmistus"; "'191'";3;"Öljyn jalostus"; "'1910'";4;"Öljyn jalostus"; "'192'";3;"Öljytuotteiden jatkojalostus"; "'1921'";4;"Voiteluaineiden valmistus"; "'1922'";4;"Bitumisten kateaineiden valmistus"; "'1929'";4;"Muiden öljy- ja asfalttituotteiden valmistus"; "'193'";3;"Koksaamot"; "'1930'";4;"Koksaamot"; "'194'";3;"Ydinpolttoaineen valmistus"; "'1940'";4;"Ydinpolttoaineen valmistus"; "'21'";2;"Kumi- ja muovituotteiden valmistus"; "'211'";3;"Kumituotteiden valmistus"; "'2111'";4;"Renkaiden valmistus ja pinnoitus"; "'2119'";4;"Muiden kumituotteiden valmistus"; "'212'";3;"Muovituotteiden valmistus"; "'2121'";4;"Kalvojen, levyjen, putkien yms. muovituotteiden valmistus"; "'2129'";4;"Muiden muovituotteiden valmistus"; "'22'";2;"Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus"; "'221'";3;"Lasin ja lasituotteiden valmistus"; "'2210'";4;"Lasin ja lasituotteiden valmistus"; "'222'";3;"Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus"; "'2220'";4;"Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus"; "'223'";3;"Rakennuskeramiikan valmistus"; "'2231'";4;"Tiilien valmistus"; "'2239'";4;"Muun rakennuskeramiikan valmistus"; "'224'";3;"Sementin ja kalkin valmistus"; "'2241'";4;"Sementin valmistus"; "'2242'";4;"Kalkin valmistus"; "'225'";3;"Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus"; "'2250'";4;"Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus"; "'226'";3;"Vuori- ja lasivillan valmistus"; "'2260'";4;"Vuori- ja lasivillan valmistus"; "'227'";3;"Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus"; "'2270'";4;"Kevytsoran ja kevytsoratuotteiden valmistus"; "'228'";3;"Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus"; "'2280'";4;"Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskaus"; "'229'";3;"Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus"; "'2290'";4;"Muiden lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus"; "'23-27'";1;"Metalliteollisuus"; "'23'";2;"Metallien valmistus"; "'231'";3;"Raudan ja teräksen valmistus"; "'2310'";4;"Raudan ja teräksen valmistus"; "'232'";3;"Muiden kuin rautametallien valmistus"; "'2320'";4;"Muiden kuin rautametallien valmistus"; "'233'";3;"Metallien valu"; "'2331'";4;"Raudan ja teräksen valu"; "'2332'";4;"Muiden metallien valu"; "'24'";2;"Metallituotteiden valmistus"; "'241'";3;"Metallirakenteiden, säiliöiden ja höyrykattiloiden valmistus"; "'2411'";4;"Metallirakenteiden valmistus"; "'2412'";4;"Metallisäiliöiden valmistus"; "'2413'";4;"Höyrykattiloiden valmistus"; "'2414'";4;"Teollisuusputkistojen valmistus"; "'248'";3;"Muiden metallituotteiden valmistus"; "'2481'";4;"Työkalujen ja -välineiden valmistus"; "'2482'";4;"Metallipakkausten valmistus"; "'2483'";4;"Metalliverkkojen ja -lankojen valmistus"; "'2484'";4;"Naulojen, ruuvien yms. tuotteiden valmistus"; "'2485'";4;"Muiden metallisten rakennuslaitteiden ja -tarvikkeiden valmistus"; "'2486'";4;"Metallisten kotitaloustuotteiden valmistus"; "'2489'";4;"Muu metallituotteiden valmistus"; "'249'";3;"Metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta"; "'2491'";4;"Takominen, puristaminen ja meistäminen"; "'2499'";4;"Muu metallituotteiden valmistusta palveleva toiminta"; "'25'";2;"Koneiden ja laitteiden valmistus"; "'251'";3;"Yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus"; "'2511'";4;"Kiinteiden moottorien ja turbiinien valmistus"; "'2512'";4;"Pumppujen, hydraulisten ja pneumaattisten voimakoneiden sekä venttiilien valmistus"; "'2513'";4;"Laakerien, hammaspyörien sekä voimansiirtolaitteiden valmistus"; "'2514'";4;"Teollisuusuunien ja tulipesänpolttimien valmistus"; "'2515'";4;"Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus"; "'2516'";4;"Aseiden ja ammusten valmistus"; "'2519'";4;"Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistus"; "'252'";3;"Erikoiskoneiden valmistus"; "'2521'";4;"Maatalous- ja metsätalouskoneiden valmistus"; "'2522'";4;"Työstökoneiden valmistus"; "'2523'";4;"Metallien jalostuskoneiden valmistus"; "'2524'";4;"Kaivos- ja rakennustoiminnan koneiden valmistus"; "'2525'";4;"Massa- ja paperikoneiden valmistus"; "'2526'";4;"Muiden teollisuuden erikoiskoneiden valmistus"; "'253'";3;"Erillinen koneiden korjaus ja asennus"; "'2530'";4;"Erillinen koneiden korjaus ja asennus"; "'26'";2;"Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus"; "'261'";3;"Tieto- ja konttorikoneiden valmistus"; "'2610'";4;"Tieto- ja konttorikoneiden valmistus"; "'262'";3;"Viihde-elektroniikan ja tietoliikennevälineiden valmistus"; "'2621'";4;"Elektronisten piirien ja osien valmistus"; "'2622'";4;"Tietoliikennevälineiden valmistus"; "'2623'";4;"Radio- ja televisiovastaanottimien valmistus"; "'2624'";4;"Ääni- ja kuvatallenteiden valmistus"; "'263'";3;"Sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kotitalouskoneiden valmistus"; "'2631'";4;"Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muuntajien valmistus"; "'2632'";4;"Sähkönjakelu- ja -tarkkailulaitteiden valmistus"; "'2633'";4;"Kotitalouskoneiden valmistus"; "'2634'";4;"Sähköjohtimien ja -kaapelien valmistus"; "'2635'";4;"Akkujen ja paristojen valmistus"; "'2639'";4;"Muiden sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus"; "'264'";3;"Instrumenttien ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus"; "'2641'";4;"Lääkintä- ja ortopediatuotteiden valmistus"; "'2642'";4;"Mittaus-, tarkkailu- ja ohjauslaitteiden valmistus"; "'2643'";4;"Optiikka- ja valokuvausvälineiden valmistus"; "'2644'";4;"Kellojen valmistus"; "'27'";2;"Kulkuneuvojen valmistus"; "'271'";3;"Laivojen valmistus ja korjaus"; "'2710'";4;"Laivojen valmistus ja korjaus"; "'272'";3;"Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus"; "'2720'";4;"Vapaa-ajan veneiden valmistus ja korjaus"; "'273'";3;"Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus"; "'2730'";4;"Kiskoilla liikkuvien kulkuneuvojen valmistus"; "'274'";3;"Autojen ja perävaunujen valmistus"; "'2741'";4;"Autojen ja autonosien valmistus"; "'2742'";4;"Autonkorien ja perävaunujen valmistus"; "'275'";3;"Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja korjaus"; "'2750'";4;"Ilma-alusten sekä niiden moottorien valmistus ja korjaus"; "'279'";3;"Muiden ajoneuvojen valmistus"; "'2791'";4;"Polkupyörien, mopojen ja moottoripyörien valmistus"; "'2799'";4;"Muiden kuljetusvälineiden valmistus"; "'29'";2;"Muu valmistus"; "'290'";3;"Muu valmistus"; "'2901'";4;"Kultasepäntuotteiden valmistus"; "'2902'";4;"Soitinten valmistus"; "'2903'";4;"Urheiluvälineiden valmistus"; "'2904'";4;"Leikkikalujen ja pelien valmistus"; "'2905'";4;"Valaisimien ja valaisinkalusteiden valmistus"; "'2906'";4;"Valokuvien kehittäminen"; "'2909'";4;"Muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus"; "'E'";1;"Energia- ja vesihuolto"; "'31-33'";1;"Energiahuolto"; "'31'";2;"Sähköhuolto (ml. yhteistuotantolämpö)"; "'311'";3;"Yhdyskuntia palveleva sähkön ja lämmön tuotanto"; "'3111'";4;"Sähkön tuotanto vesivoimalla yhdyskuntia varten"; "'3112'";4;"Sähkön ja kaukolämmön tuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten"; "'3113'";4;"Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla yhdyskuntia varten"; "'3114'";4;"Sähkön tuotanto ydinvoimalla yhdyskuntia varten"; "'3119'";4;"Sähkön tuotanto muulla tavalla yhdyskuntia varten"; "'312'";3;"Sähkön ja lämmön jakelu"; "'3121'";4;"Sähkön siirto ja jakelu"; "'3122'";4;"Sähkön ja lämmön jakelu"; "'313'";3;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja lämmön tuotanto"; "'3131'";4;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön tuotanto vesivoimalla"; "'3132'";4;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön ja lämmön tuotanto lämpövoimalla"; "'3133'";4;"Teollisuuden omatarpeinen sähkön erillistuotanto lämpövoimalla"; "'3139'";4;"Sähkön tuotanto muulla tavalla teollisuuden omaan tarpeeseen"; "'32'";2;"Lämmön erillistuotanto ja jakelu"; "'321'";3;"Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu"; "'3210'";4;"Yhdyskuntien kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu"; "'322'";3;"Teollisuuden lämmön tuotanto"; "'3220'";4;"Teollisuuden lämmön tuotanto"; "'33'";2;"Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu"; "'330'";3;"Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu"; "'3300'";4;"Kaupunkikaasun tuotanto ja jakelu"; "'34'";2;"Veden puhdistus ja jakelu"; "'340'";3;"Veden puhdistus ja jakelu"; "'3400'";4;"Veden puhdistus ja jakelu"; "'F'";1;"Rakentaminen"; "'35'";2;"Talonrakentaminen"; "'351'";3;"Talojen rakentaminen ja korjaus"; "'3510'";4;"Talojen rakentaminen ja korjaus"; "'352'";3;"Talonrakentamisen osatyöt"; "'3521'";4;"Betoni- ja muuraustyöt"; "'3522'";4;"Metalli- ja peltityöt"; "'3523'";4;"Puu- ja levytyöt"; "'3524'";4;"Eristystyöt"; "'3525'";4;"Valmiiden rakenteiden kokoaminen ja asennus"; "'3529'";4;"Muu talonrakentaminen"; "'36'";2;"Rakennusasennus ja viimeistely"; "'361'";3;"Lämpö- ja vesiasennus"; "'3610'";4;"Lämpö- ja vesiasennus"; "'362'";3;"Ilmastointiasennus"; "'3620'";4;"Ilmastointiasennus"; "'363'";3;"Sähköasennus"; "'3630'";4;"Sähköasennus"; "'364'";3;"Lasitus"; "'3640'";4;"Lasitus"; "'365'";3;"Lattianpäällystys"; "'3650'";4;"Lattianpäällystys"; "'366'";3;"Maalaus ja seinien verhous"; "'3660'";4;"Maalaus ja seinien verhous"; "'369'";3;"Muu rakennusasennus ja viimeistely"; "'3690'";4;"Muu rakennusasennus ja viimeistely"; "'37'";2;"Maa- ja vesirakentaminen"; "'371'";3;"Maa- ja pohjarakentaminen"; "'3710'";4;"Maa- ja pohjarakentaminen"; "'372'";3;"Teiden ja siltojen rakentaminen"; "'3720'";4;"Teiden ja siltojen rakentaminen"; "'373'";3;"Rautateiden rakentaminen"; "'3730'";4;"Rautateiden rakentaminen"; "'374'";3;"Vesirakentaminen"; "'3740'";4;"Vesirakentaminen"; "'375'";3;"Vesi- ja energialaitosten rakentaminen"; "'3750'";4;"Vesi- ja energialaitosten rakentaminen"; "'379'";3;"Muu maa- ja vesirakentaminen"; "'3790'";4;"Muu maa- ja vesirakentaminen"; "'38'";2;"Rakentamista palveleva toiminta"; "'381'";3;"Rakennuttajatoiminta"; "'3810'";4;"Rakennuttajatoiminta"; "'382'";3;"Rakennuskonevuokraus käyttäjineen"; "'3820'";4;"Rakennuskonevuokraus käyttäjineen"; "'389'";3;"Muu rakentamista palveleva toiminta"; "'3890'";4;"Muu rakentamista palveleva toiminta"; "'G'";1;"Kauppa"; "'41'";2;"Tukkukauppa"; "'411'";3;"Yleistukkukauppa"; "'4110'";4;"Yleistukkukauppa"; "'412'";3;"Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa"; "'4121'";4;"Elintarvikkeiden yleistukkukauppa"; "'4122'";4;"Maataloustuote- ja hedelmätukkukauppa"; "'4123'";4;"Lihatukkukauppa"; "'4124'";4;"Kalatukkukauppa"; "'4125'";4;"Maitotaloustuotteiden tukkukauppa"; "'4126'";4;"Munatukkukauppa"; "'4127'";4;"Viljan tukkukauppa"; "'4129'";4;"Muiden ravinto- ja nautintoaineiden tukkukauppa"; "'413'";3;"Tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden tukkukauppa"; "'4131'";4;"Vaatteiden tukkukauppa"; "'4132'";4;"Tekstiili- ja nahkavalmistetukkukauppa"; "'4133'";4;"Kangas- ja lankatukkukauppa"; "'4134'";4;"Jalkinetukkukauppa"; "'414'";3;"Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa"; "'4141'";4;"Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa"; "'4142'";4;"Työkalu- ja tarviketukkukauppa"; "'4143'";4;"Puutavaratuotetukkukauppa"; "'4144'";4;"Metalli- ja kivennäistuotteiden tukkukauppa"; "'4145'";4;"Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden tukkukauppa"; "'4146'";4;"Taloustarvikkeiden tukkukauppa"; "'4147'";4;"Puhdistusaineiden tukkukauppa"; "'415'";3;"Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan tukkukauppa"; "'4151'";4;"Sähkötarviketukkukauppa"; "'4152'";4;"Tietoliikennevälineiden tukkukauppa"; "'4153'";4;"Kodinkonetukkukauppa"; "'4154'";4;"Viihde-elektroniikan tukkukauppa"; "'4155'";4;"Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa"; "'416'";3;"Polttoaine- ja raaka-ainetukkukauppa"; "'4161'";4;"Nestemäisten polttoaineiden tukkukauppa"; "'4162'";4;"Maakaasun tukkukauppa"; "'4163'";4;"Muiden polttoaineiden tukkukauppa"; "'4164'";4;"Raakapuutukkukauppa"; "'4165'";4;"Teollisuuskemikaalien tukkukauppa"; "'4166'";4;"Teuraseläinten tukkukauppa"; "'4167'";4;"Jätteen ja romun tukkukauppa"; "'4169'";4;"Muiden raaka-aineiden tukkukauppa"; "'417'";3;"Koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa"; "'4171'";4;"Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa"; "'4172'";4;"Rakennuskoneiden tukkukauppa"; "'4173'";4;"Toimisto- ja tietokoneiden tukkukauppa"; "'4174'";4;"Muiden koneiden ja tarvikkeiden tukkukauppa"; "'4175'";4;"Toimitilakalusteiden tukkukauppa"; "'4176'";4;"Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden tukkukauppa"; "'418-419'";3;"Muu tukkukauppa"; "'4181'";4;"Lääketukkukauppa"; "'4182'";4;"Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa"; "'4183'";4;"Hygieniatuotteiden ja kosmetiikan tukkukauppa"; "'4184'";4;"Urheiluvälinetukkukauppa"; "'4185'";4;"Huonekalujen ja mattojen tukkukauppa"; "'4186'";4;"Paperi- ja toimistotarviketukkukauppa"; "'4187'";4;"Kirjatukkukauppa"; "'4188'";4;"Kello- ja jalometallitukkukauppa"; "'4189'";4;"Optisen alan tukkukauppa"; "'4191'";4;"Valokuvausvälineiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa"; "'4192'";4;"Kukkien ja puutarha-alan tukkukauppa"; "'4193'";4;"Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden tukkukauppa"; "'4199'";4;"Muualla luokittelematon tukkukauppa"; "'42'";2;"Agentuuritoiminta"; "'421'";3;"Yleisagentuuritoiminta"; "'4210'";4;"Yleisagentuuritoiminta"; "'422'";3;"Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta"; "'4220'";4;"Elintarvike- ja nautintoaineagentuuritoiminta"; "'423'";3;"Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta"; "'4230'";4;"Tekstiili- ja vaatetusalan agentuuritoiminta"; "'424'";3;"Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta"; "'4240'";4;"Kestokulutustavaroiden agentuuritoiminta"; "'425'";3;"Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta"; "'4250'";4;"Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta"; "'426'";3;"Puu- ja paperialan agentuuritoiminta"; "'4260'";4;"Puu- ja paperialan agentuuritoiminta"; "'427'";3;"Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden agentuuritoiminta"; "'4270'";4;"Muiden raaka-aineiden sekä polttoaineiden agentuuritoiminta"; "'429'";3;"Muu agentuuritoiminta"; "'4290'";4;"Muu agentuuritoiminta"; "'43-44'";2;"Vähittäiskauppa"; "'431'";3;"Tavaratalokauppa"; "'4311'";4;"Itsepalvelutavaratalot"; "'4312'";4;"Tavaratalot"; "'4313'";4;"Pienoistavaratalot"; "'432'";3;"Päivittäistavaroiden erikoistumaton vähittäiskauppa"; "'4321'";4;"Supermarkettikauppa"; "'4322'";4;"Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa"; "'433'";3;"Päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa"; "'4331'";4;"Lihan vähittäiskauppa"; "'4332'";4;"Kalan vähittäiskauppa"; "'4333'";4;"Maitotalous- ja leipomotuotteiden vähittäiskauppa"; "'4334'";4;"Hedelmien ja vihannesten vähittäiskauppa"; "'4335'";4;"Makeisten vähittäiskauppa"; "'4336'";4;"Luontaistuotteiden vähittäiskauppa"; "'4337'";4;"Kioskikauppa"; "'4339'";4;"Muu päivittäistavaroiden erikoisvähittäiskauppa"; "'434'";3;"Alkoholijuomien vähittäiskauppa"; "'4340'";4;"Alkoholijuomien vähittäiskauppa"; "'435-436'";3;"Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa"; "'4351'";4;"Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden yleisvähittäiskauppa"; "'4352'";4;"Vaatteiden erikoisvähittäiskauppa"; "'4353'";4;"Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa"; "'4354'";4;"Lastenvaatteiden vähittäiskauppa"; "'4355'";4;"Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa"; "'4356'";4;"Jalkineiden vähittäiskauppa"; "'4357'";4;"Laukkujen vähittäiskauppa"; "'4361'";4;"Kankaiden vähittäiskauppa"; "'4362'";4;"Lankojen ja käsityötarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4363'";4;"Sisustustekstiilien vähittäiskauppa"; "'437'";3;"Rauta- ja rakennustarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4371'";4;"Rauta- ja rakennustarvikkeiden yleisvähittäiskauppa"; "'4372'";4;"Maalien, tapettien ja lattianpäällysteiden vähittäiskauppa"; "'4373'";4;"Taloustarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4374'";4;"Kumi- ja muovitavaroiden vähittäiskauppa"; "'4379'";4;"Muu rauta- ja rakennusalan vähittäiskauppa"; "'438'";3;"Sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan vähittäiskauppa"; "'4381'";4;"Sähkötarvikkeiden ja valaisimien vähittäiskauppa"; "'4382'";4;"Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa"; "'4383'";4;"Tiedonvälitys ja -käsittelylaitteiden vähittäiskauppa"; "'4384'";4;"Musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'439'";3;"Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4391'";4;"Huonekalujen vähittäiskauppa"; "'4399'";4;"Muu sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'441'";3;"Apteekki- ja kemikaalitavaroiden vähittäiskauppa"; "'4411'";4;"Apteekit"; "'4412'";4;"Kemikaalituotteiden vähittäiskauppa"; "'442'";3;"Kirjojen ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4421'";4;"Kirjojen vähittäiskauppa"; "'4422'";4;"Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4423'";4;"Antikvariaattikauppa"; "'4424'";4;"Aikakausjulkaisujen vähittäiskauppa"; "'443'";3;"Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa"; "'4430'";4;"Kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskauppa"; "'444'";3;"Valokuvausalan sekä optisen ja terveydenhoitoalan vähittäiskauppa"; "'4441'";4;"Valokuvaustarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4442'";4;"Optisen alan vähittäiskauppa"; "'4443'";4;"Terveydenhoitoalan vähittäiskauppa"; "'445'";3;"Kukkien ja puutarha-alan vähittäiskauppa"; "'4451'";4;"Kukkien vähittäiskauppa"; "'4452'";4;"Puutarha-alan vähittäiskauppa"; "'446'";3;"Urheilutarvikkeiden ja veneiden vähittäiskauppa"; "'4461'";4;"Urheilutarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4462'";4;"Veneiden ja eräiden muiden kuljetusvälineiden vähittäiskauppa"; "'448'";3;"Muu vähittäiskauppa"; "'4481'";4;"Lemmikkieläinten vähittäiskauppa"; "'4482'";4;"Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa"; "'4483'";4;"Leikkikalujen ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4484'";4;"Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden vähittäiskauppa"; "'4485'";4;"Lahjatavaroiden vähittäiskauppa"; "'4489'";4;"Muualla luokittelematon vähittäiskauppa"; "'449'";3;"Kotitalousesineiden korjaus"; "'4491'";4;"Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjaus"; "'4492'";4;"Kotitaloussähkölaitteiden korjaus"; "'4493'";4;"Kellojen ja korujen korjaus"; "'4499'";4;"Muu kotitalousesineiden korjaus"; "'45'";2;"Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus"; "'451'";3;"Moottoriajoneuvojen ja niiden osien tukkukauppa"; "'4511'";4;"Moottoriajoneuvojen tukkukauppa"; "'4512'";4;"Renkaiden tukkukauppa"; "'4513'";4;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa"; "'4514'";4;"Moottoriajoneuvojen ja niiden osien agentuuritoiminta"; "'452'";3;"Moottoriajoneuvojen ja niiden osien vähittäiskauppa"; "'4521'";4;"Uusien autojen vähittäiskauppa"; "'4522'";4;"Käytettyjen henkilöautojen vähittäiskauppa"; "'4523'";4;"Moottoripyörien vähittäiskauppa"; "'4524'";4;"Renkaiden vähittäiskauppa"; "'4525'";4;"Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa"; "'4526'";4;"Matkailuvaunujen vähittäiskauppa"; "'453'";3;"Huoltamotoiminta"; "'4530'";4;"Huoltamotoiminta"; "'454'";3;"Moottoriajoneuvojen korjaus"; "'4541'";4;"Autojen korjaus"; "'4542'";4;"Moottoripyörien korjaus"; "'4543'";4;"Renkaiden korjaus"; "'H'";1;"Majoitus- ja ravitsemistoiminta"; "'47'";2;"Hotelli- ja muu majoitustoiminta"; "'471'";3;"Hotellit, joissa anniskeluravintola"; "'4710'";4;"Hotellit, joissa anniskeluravintola"; "'472'";3;"Muut hotellit"; "'4720'";4;"Muut hotellit"; "'473'";3;"Matkustajakodit ja täysihoitolat"; "'4730'";4;"Matkustajakodit ja täysihoitolat"; "'474'";3;"Retkeilymajat"; "'4740'";4;"Retkeilymajat"; "'475'";3;"Lomakylät"; "'4750'";4;"Lomakylät"; "'476'";3;"Muut luvanvaraiset majoitusliikkeet"; "'4760'";4;"Muut luvanvaraiset majoitusliikkeet"; "'477'";3;"Leirintäalueet"; "'4770'";4;"Leirintäalueet"; "'478'";3;"Muu majoitustoiminta"; "'4780'";4;"Muu majoitustoiminta"; "'479'";3;"Majoitusta palveleva toiminta"; "'4790'";4;"Majoitusta palveleva toiminta"; "'48'";2;"Ravitsemistoiminta"; "'481'";3;"Anniskeluravintolat"; "'4811'";4;"Yleiset anniskeluravintolat"; "'4812'";4;"Kerhoravintolat"; "'482'";3;"Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet"; "'4820'";4;"Kahvilat ja muut luvanvaraiset ravitsemisliikkeet"; "'483'";3;"Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat"; "'4830'";4;"Henkilöstöravintolat ja laitosruokalat"; "'484'";3;"Kahvin, makkaran yms. kojumyynti"; "'4840'";4;"Kahvin, makkaran yms. kojumyynti"; "'485'";3;"Ateriapalvelu"; "'4850'";4;"Ateriapalvelu"; "'I'";1;"Kuljetus"; "'51'";2;"Rautatieliikenne"; "'511'";3;"Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne"; "'5110'";4;"Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne"; "'512'";3;"Rautatieliikennettä palveleva toiminta"; "'5120'";4;"Rautatieliikennettä palveleva toiminta"; "'52'";2;"Tieliikenne"; "'521'";3;"Raitiotie- ja metroliikenne"; "'5210'";4;"Raitiotie- ja metroliikenne"; "'522'";3;"Linja-autoliikenne"; "'5220'";4;"Linja-autoliikenne"; "'523'";3;"Taksiliikenne"; "'5230'";4;"Taksiliikenne"; "'524'";3;"Tieliikenteen tavarankuljetus"; "'5240'";4;"Tieliikenteen tavarankuljetus"; "'53'";2;"Vesiliikenne"; "'531'";3;"Meriliikenne"; "'5311'";4;"Meriliikenteen henkilökuljetus"; "'5312'";4;"Meriliikenteen tavarankuljetus"; "'532'";3;"Rannikko- ja sisävesiliikenne"; "'5321'";4;"Rannikko- ja sisävesiliikenteen henkilökuljetus"; "'5322'";4;"Rannikko- ja sisävesiliikenteen tavarankuljetus"; "'5323'";4;"Puun uitto"; "'54'";2;"Ilmaliikenne"; "'540'";3;"Ilmaliikenne"; "'5400'";4;"Ilmaliikenne"; "'55'";2;"Putkijohtokuljetus"; "'550'";3;"Putkijohtokuljetus"; "'5500'";4;"Putkijohtokuljetus"; "'56'";2;"Liikennettä palveleva toiminta"; "'561'";3;"Tieliikennettä palveleva toiminta"; "'5611'";4;"Linja-autoasemat"; "'5612'";4;"Maksullinen pysäköinti"; "'562'";3;"Vesiliikennettä palveleva toiminta"; "'5621'";4;"Navigointia palveleva toiminta"; "'5622'";4;"Alusten pelastuspalvelut"; "'5623'";4;"Satama- ja kanavalaitos"; "'5629'";4;"Jäänmurtajat ja muu vesiliikennettä palveleva toiminta"; "'563'";3;"Ilmaliikennettä palveleva toiminta"; "'5631'";4;"Lentoasemien palvelut"; "'5639'";4;"Muu ilmaliikennettä palveleva toiminta"; "'564'";3;"Matkatoimistot"; "'5640'";4;"Matkatoimistot"; "'565'";3;"Huolinta ja rahtaus, kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta"; "'5651'";4;"Huolinta ja rahtaus"; "'5652'";4;"Kuljetusvälitys ja terminaalitoiminta"; "'566'";3;"Lastinkäsittely"; "'5661'";4;"Ahtaus"; "'5669'";4;"Muu lastinkäsittely"; "'567'";3;"Varastointipalvelut"; "'5670'";4;"Varastointipalvelut"; "'J'";1;"Tietoliikenne"; "'57'";2;"Postiliikenne"; "'570'";3;"Postiliikenne"; "'5700'";4;"Postiliikenne"; "'58'";2;"Teleliikenne"; "'581'";3;"Puhelinliikenne"; "'5810'";4;"Puhelinliikenne"; "'582'";3;"Muu teleliikenne"; "'5820'";4;"Muu teleliikenne"; "'583'";3;"Ohjelmansiirtopalvelut"; "'5830'";4;"Ohjelmansiirtopalvelut"; "'584'";3;"Teleliikennettä palveleva toiminta"; "'5840'";4;"Teleliikennettä palveleva toiminta"; "'K'";1;"Rahoitus- ja vakuutustoiminta"; "'61'";2;"Rahoitus ja rahoituspalvelu"; "'611'";3;"Pankkitoiminta"; "'6111'";4;"Keskuspankkitoiminta"; "'6112'";4;"Talletuspankkitoiminta"; "'6113'";4;"Kiinnitysluottopankkitoiminta"; "'6119'";4;"Muu pankkimainen toiminta"; "'612'";3;"Muu rahoitustoiminta"; "'6121'";4;"Kehitysluototus"; "'6122'";4;"Luottokorttiluototus"; "'6129'";4;"Muualla luokittelematon rahoitustoiminta"; "'613'";3;"Sijoitustoiminta"; "'6131'";4;"Kehitys- ja sijoitusyhtiötoiminta"; "'6139'";4;"Muu sijoitustoiminta"; "'614'";3;"Rahoituspalvelu"; "'6140'";4;"Rahoituspalvelu"; "'62'";2;"Vakuutus"; "'621'";3;"Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta"; "'6210'";4;"Kansaneläkelaitoksen vakuutustoiminta"; "'622'";3;"Eläke- ja työttömyysvakuutuslaitokset"; "'6221'";4;"Eläkevakuutuslaitokset"; "'6222'";4;"Työttömyyskassat"; "'623'";3;"Henkivakuutusyhtiöt"; "'6230'";4;"Henkivakuutusyhtiöt"; "'624'";3;"Vahinkovakuutuslaitokset"; "'6241'";4;"Vahinkovakuutusyhtiöt"; "'6242'";4;"Sairausavustuskassat"; "'629'";3;"Muu vakuutustoiminta"; "'6290'";4;"Muu vakuutustoiminta"; "'L'";1;"Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokrauspalvelut"; "'65'";2;"Kiinteistöpalvelu"; "'651'";3;"Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus"; "'6511'";4;"Asuntojen ja asuinkiinteistöjen omistus ja vuokraus"; "'6519'";4;"Muiden kiinteistöjen omistus ja vuokraus"; "'652'";3;"Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kauppa"; "'6520'";4;"Asuntojen ja kiinteistöjen välitys ja kauppa"; "'653'";3;"Kiinteistönhuolto ja isännöinti"; "'6530'";4;"Kiinteistönhuolto ja isännöinti"; "'66'";2;"Puhtaanapito ja pesulatoiminta"; "'661'";3;"Siivous"; "'6610'";4;"Siivous"; "'662'";3;"Ympäristönhuolto"; "'6621'";4;"Viemäri- ja jätevesihuolto"; "'6622'";4;"Jätehuolto"; "'6623'";4;"Ulkotilojen hoito"; "'6629'";4;"Muu ympäristönhuolto"; "'663'";3;"Pesulatoiminta"; "'6630'";4;"Pesulatoiminta"; "'67'";2;"Koneiden ja laitteiden vuokraus"; "'671'";3;"Kulkuneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa"; "'6710'";4;"Kulkuneuvojen vuokraus ilman kuljettajaa"; "'672'";3;"Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjää"; "'6720'";4;"Maatalouskoneiden vuokraus ilman käyttäjää"; "'673'";3;"Rakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjää"; "'6730'";4;"Rakennuskoneiden vuokraus ilman käyttäjää"; "'674'";3;"Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus"; "'6740'";4;"Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus"; "'675'";3;"Kotitaloustavaroiden vuokraus"; "'6750'";4;"Kotitaloustavaroiden vuokraus"; "'679'";3;"Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus"; "'6790'";4;"Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus"; "'M'";1;"Tekninen palvelu ja palvelut liike-elämälle"; "'71'";2;"Tekninen palvelu"; "'711'";3;"Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus"; "'7110'";4;"Yhdyskuntasuunnittelu ja -tutkimus"; "'712'";3;"Rakennustekninen palvelu"; "'7121'";4;"Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu"; "'7122'";4;"Arkkitehtipalvelu"; "'7123'";4;"Rakennetekninen palvelu"; "'7124'";4;"Lvi-tekninen suunnittelu"; "'7125'";4;"Sähkötekninen suunnittelu"; "'7129'";4;"Muu rakennustekninen palvelu"; "'713'";3;"Kone- ja prosessisuunnittelu"; "'7130'";4;"Kone- ja prosessisuunnittelu"; "'719'";3;"Muu tekninen palvelu"; "'7190'";4;"Muu tekninen palvelu"; "'72'";2;"Tietojenkäsittelypalvelu"; "'721'";3;"Tietokone- ja käsittelypalvelu"; "'7210'";4;"Tietokone- ja käsittelypalvelu"; "'722'";3;"Atk-suunnittelu ja ohjelmointi"; "'7220'";4;"Atk-suunnittelu ja ohjelmointi"; "'723'";3;"Tietopankkitoiminta"; "'7230'";4;"Tietopankkitoiminta"; "'729'";3;"Muu tietojenkäsittelypalvelu"; "'7290'";4;"Muu tietojenkäsittelypalvelu"; "'75'";2;"Liikkeenhoidon, lakiasiain ja markkinoinnin palvelut"; "'751'";3;"Liiketoiminnan ja johdon konsultointi"; "'7510'";4;"Liiketoiminnan ja johdon konsultointi"; "'752'";3;"Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu"; "'7520'";4;"Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu"; "'753'";3;"Lakiasiain palvelu"; "'7530'";4;"Lakiasiain palvelu"; "'754'";3;"Markkinointipalvelu"; "'7541'";4;"Mainostoimistot"; "'7542'";4;"Mainosten välitys ja jakelu"; "'7549'";4;"Muu markkinointipalvelu"; "'76'";2;"Muut palvelut liike-elämälle"; "'761'";3;"Työvoiman välitys ja vuokraus"; "'7611'";4;"Työvoimatoimistot"; "'7619'";4;"Muu työvoiman välitys ja vuokraus"; "'762'";3;"Uutisvälitys"; "'7620'";4;"Uutisvälitys"; "'763'";3;"Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu"; "'7630'";4;"Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu"; "'764'";3;"Edellä mainitsemattomat palvelut liike-elämälle"; "'7641'";4;"Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu"; "'7642'";4;"Tekstinkäsittely- ja monennuspalvelu"; "'7643'";4;"Postitus-, jakelu- ja kuriiripalvelu"; "'7644'";4;"Koneiden ja laitteiden huolto"; "'7645'";4;"Pakkaamispalvelu"; "'7649'";4;"Muu liike-elämää palveleva toiminta"; "'77'";2;"Hallintayhtiöt"; "'770'";3;"Hallintayhtiöt"; "'7700'";4;"Hallintayhtiöt"; "'N'";1;"Julkinen hallinto ja maanpuolustus"; "'81'";2;"Julkinen hallinto"; "'811'";3;"Julkinen yleishallinto"; "'8110'";4;"Julkinen yleishallinto"; "'812'";3;"Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto"; "'8120'";4;"Opetuksen ja kulttuuriasiain hallinto"; "'813'";3;"Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto"; "'8130'";4;"Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan hallinto"; "'814'";3;"Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto"; "'8140'";4;"Työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto"; "'819'";3;"Muu yleinen hallinto"; "'8190'";4;"Muu yleinen hallinto"; "'82'";2;"Yleinen järjestys ja turvallisuus"; "'821'";3;"Poliisitoimi"; "'8210'";4;"Poliisitoimi"; "'822'";3;"Palo- ja pelastustoimi"; "'8220'";4;"Palo- ja pelastustoimi"; "'823'";3;"Oikeudenhoito"; "'8230'";4;"Oikeudenhoito"; "'824'";3;"Vankeinhoito"; "'8240'";4;"Vankeinhoito"; "'829'";3;"Muu yleinen järjestys ja turvallisuus"; "'8290'";4;"Muu yleinen järjestys ja turvallisuus"; "'83'";2;"Maanpuolustus"; "'830'";3;"Maanpuolustus"; "'8300'";4;"Maanpuolustus"; "'O'";1;"Koulutus ja tutkimus"; "'85'";2;"Koulutus"; "'851'";3;"Koulutus koulujärjestelmässä"; "'8511'";4;"Yleissivistävät oppilaitokset"; "'8512'";4;"Ammatilliset oppilaitokset"; "'8513'";4;"Korkeakoulujen opetustoiminta"; "'8519'";4;"Muu koulutus koulujärjestelmässä"; "'852'";3;"Muu koulutus"; "'8521'";4;"Koulutuskeskusten opetustoiminta"; "'8522'";4;"Kielikoulut ja -opistot"; "'8523'";4;"Kirjeopistot"; "'8524'";4;"Autokoulut"; "'8529'";4;"Muualla luokittelematon koulutus"; "'86'";2;"Tutkimus- ja kehittämistoiminta"; "'861'";3;"Tutkimus"; "'8610'";4;"Tutkimus"; "'862'";3;"Tutkimusta palveleva toiminta"; "'8620'";4;"Tutkimusta palveleva toiminta"; "'P'";1;"Terveys- ja sosiaalipalvelu"; "'87'";2;"Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu"; "'871'";3;"Sairaalahoito"; "'8711'";4;"Yleissairaalahoito"; "'8712'";4;"Mielisairaalahoito"; "'8719'";4;"Muu sairaalahoito"; "'872'";3;"Avoterveydenhoito"; "'8721'";4;"Terveyskeskusten avohoito"; "'8722'";4;"Lääkäriasemat ja yksityisvastaanotto"; "'8723'";4;"Hammashoito"; "'8729'";4;"Muu avoterveydenhoito"; "'873'";3;"Muu terveydenhoitopalvelu"; "'8731'";4;"Fysikaalinen hoito"; "'8732'";4;"Laboratorio- ja röntgentutkimukset"; "'8733'";4;"Sairaankuljetuspalvelut"; "'8734'";4;"Ympäristöterveydenhuolto"; "'8739'";4;"Muu terveyspalvelu"; "'874'";3;"Eläinlääkintä"; "'8740'";4;"Eläinlääkintä"; "'88'";2;"Sosiaalipalvelut"; "'881'";3;"Lasten päivähoito"; "'8811'";4;"Päiväkotitoiminta"; "'8812'";4;"Perhepäivähoito"; "'8819'";4;"Muu lasten päivähoito"; "'882'";3;"Sosiaalityö"; "'8821'";4;"Yleinen sosiaalityö"; "'8822'";4;"Kasvatus- ja perheneuvolat"; "'8823'";4;"Päihdehuollon poliklinikat"; "'8829'";4;"Muu sosiaalityö"; "'883'";3;"Kotipalvelu"; "'8831'";4;"Varsinainen kotipalvelu"; "'8832'";4;"Vanhusten ja vammaisten palvelukeskukset"; "'884'";3;"Palvelutalo- ja -asuntotoiminta"; "'8840'";4;"Palvelutalo- ja -asuntotoiminta"; "'885'";3;"Laitoshuolto"; "'8851'";4;"Lasten laitoshuolto"; "'8852'";4;"Vammaisten laitoshuolto"; "'8853'";4;"Vanhusten laitoshuolto"; "'8854'";4;"Päihdeongelmaisten laitoshuolto"; "'889'";3;"Muut sosiaalipalvelut"; "'8891'";4;"Erityisryhmien ohjattu päivätoiminta"; "'8892'";4;"Suojatyö ja työhön kuntoutus"; "'8893'";4;"Perhehoito"; "'8899'";4;"Muu sosiaalitoiminta ja hyväntekeväisyys"; "'R'";1;"Virkistys- ja kulttuuripalvelu"; "'91'";2;"Virkistys- ja kulttuuripalvelu"; "'911'";3;"Elokuvatoiminta"; "'9111'";4;"Elokuvatuotanto"; "'9112'";4;"Elokuvien esittäminen"; "'912'";3;"Radio- ja televisiotoiminta"; "'9120'";4;"Radio- ja televisiotoiminta"; "'913'";3;"Näyttämö-, konsertti- ja taiteilijatoiminta"; "'9131'";4;"Näyttämö- ja konserttitoiminta"; "'9132'";4;"Äänitysstudiot"; "'9133'";4;"Taiteilijatoiminta"; "'914'";3;"Kirjasto-, museo- ja näyttelytoiminta"; "'9141'";4;"Kirjastot ja arkistot"; "'9142'";4;"Museot"; "'9143'";4;"Näyttelyt"; "'915'";3;"Urheilutoiminta"; "'9150'";4;"Urheilutoiminta"; "'919'";3;"Muu huvi- ja virkistyspalvelu"; "'9191'";4;"Tanssipaikat ja -koulut"; "'9192'";4;"Rahapelien järjestäminen"; "'9193'";4;"Sirkukset ja huvipuistot"; "'9199'";4;"Muu huvi- ja virkistystoiminta"; "'S'";1;"Järjestö- ja uskonnollinen toiminta"; "'92'";2;"Järjestötoiminta"; "'921'";3;"Työmarkkinajärjestöt"; "'9211'";4;"Työntekijäjärjestöt"; "'9212'";4;"Työnantajajärjestöt"; "'922'";3;"Elinkeino- ja ammattialajärjestöt"; "'9221'";4;"Maataloustuottajien etujärjestöt"; "'9222'";4;"Muut elinkeino- ja ammattialajärjestöt"; "'923'";3;"Puoluepoliittiset järjestöt"; "'9230'";4;"Puoluepoliittiset järjestöt"; "'929'";3;"Muu järjestötoiminta"; "'9290'";4;"Muu järjestötoiminta"; "'93'";2;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot"; "'930'";3;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot"; "'9300'";4;"Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot"; "'94'";2;"Uskonnollinen toiminta"; "'941'";3;"Evankelisluterilainen kirkko"; "'9410'";4;"Evankelisluterilainen kirkko"; "'942'";3;"Ortodoksinen kirkko"; "'9420'";4;"Ortodoksinen kirkko"; "'949'";3;"Muu uskonnollinen toiminta"; "'9490'";4;"Muu uskonnollinen toiminta"; "'T'";1;"Muut palvelut"; "'95'";2;"Henkilö- ja kotitalouspalvelu"; "'951'";3;"Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat"; "'9510'";4;"Parturit, kampaamot ja kauneushoitolat"; "'952'";3;"Kotitalouspalvelu"; "'9520'";4;"Kotitalouspalvelu"; "'959'";3;"Muut henkilöpalvelut"; "'9591'";4;"Valokuvaamotoiminta"; "'9592'";4;"Hautausalan palvelut"; "'9599'";4;"Muualla luokittelemattomat henkilöpalvelut"; "'98'";2;"Muualla luokittelemattomat palvelut"; "'980'";3;"Muualla luokittelemattomat palvelut"; "'9800'";4;"Muualla luokittelemattomat palvelut"; "'X'";1;"Toimiala tuntematon"; "'99'";2;"Toimiala tuntematon"; "'990'";3;"Toimiala tuntematon"; "'9900'";4;"Toimiala tuntematon";