Maahanmuuton syyt

Tietoa maahanmuuton syistä saadaan kahdesta lähteestä: myönnettyjen oleskelulupien perusteista Migrin tilastoista ja haastattelumenetelmin tehtävistä väestötutkimuksista. Suomessa ensimmäinen haastattelutietoon perustuva tieto maahanmuuton syystä on saatu työvoimatutkimuksen vuoden 2014 lisätutkimuksesta ja samana vuonna toteutetusta Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi–tutkimuksesta. Tälle sivulle on koottu näistä lähteistä tuotettuja tietoja maahanmuuton syystä

Artikkelit

15.10.2015 Hanna Sutela, Liisa Larja

Suomeen tullaan ennen kaikkea perhesyistä

Suomeen muutetaan ulkomailta monista eri syistä. Yksi syy on ylitse muiden: perhe ja rakkaus.

Suomessa vuonna 2014 asuneista ulkomaalaistaustaisista yli puolella muuton syynä olivat perhesyyt. Vajaa viidennes oli tullut Suomeen työn vuoksi ja joka kymmenes opiskelun vuoksi. Pakolaisuus tai turvapaikanhaku oli syynä joka kymmenennellä.

Naisilla perhesyyt olivat miehiä useammin Suomeen muuton syynä. Miehilläkin perhesyyt olivat tärkeimmät, mutta niiden ohella korostuivat työhön ja opiskeluun liittyvät syyt.

Tiedot ovat ensimmäisiä tuloksia Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksesta, jonka Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä Työterveyslaitos (TTL) ovat yhdessä toteuttaneet.

Koko artikkeli