Utländsk härkomst

Se *<*a href="http://tilastokeskus.fi/meta/kas/ulkomaalaistaus_sv.html"*>* utländsk bakgrund.*<*/a*>*Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa