Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2014

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusluokitusta (ELY-keskus) käytetään mm. väestötilastollisissa erityisselvityksissä.

Muutokset edellisestä versiosta

1.1.2013 Suomenniemi (775) liitettiin Mikkeliin (491), jolloin entisen Suomenniemen kunnan alue siirtyi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta (06) Etelä-Savon ELY-keskukseen (07) ja Kiikoinen (254) liitettiin Sastamalaan (790), jolloin entisen Kiikoisen kunnan alue siirtyi Satakunnan ELY-keskuksesta (03) Pirkanmaan ELY-keskukseen (05).

Luokituksen rakenne tai luokitteluperiaatteet yms.

Elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskukset aloittivat toimintansa 1.1.2010. Ne muodostuvat maakunnista ja maakuntien yhdistelmistä. Keskukset ovat valtion elimiä ja hoitavat entisten työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien ja lääninhallitusten täytäntöönpano- ja kehittämistehtäviä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuualueet ovat

  • elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
  • liikenne ja infrastruktuuri
  • ympäristö ja luonnonvarat.

ELY-keskus -luokitus koostuu 15:sta ELY-keskuksesta sekä Ahvenanmaasta. Ahvenamaa ei virallisesti muodosta omaa ELY-keskustaan, mutta se on otettu mukaan tähän luokitukseen alueellisen kattavuuden vuoksi.