Tiedon laadun yhteistyöverkosto

Tulevat tapahtumat:
 • 8.9.2022 klo 13
  Teema: Organisaatiotasoinen tiedon laadun hallinta ja tiedon laatukriteerien käyttöönotto – näkemyksiä ja yhteistä pohdintaa
  Toteutus: Teams-tapaaminen

 • 13.10.2022 klo 13
  Teema: Tiedon laatukriteerien hyödyntäminen tietovarantojen ja tietoaineistojen laadun kuvauksessa ja arvioinnissa – kokemuksia ja yhteistä pohdintaa

  Toteutus: alustavasti lähitapaaminen

 • 1.12.2022 klo 13 
  Teema: Katsaus vuoden 2022 verkostotyöhön ja askeleet vuoteen 2023

  Toteutus: saatetaan toteuttaa myös osaryhmissä muuna ajankohtana

Menneet tapahtumat:

Verkoston tarkoitus

Tiedon laadun yhteistyöverkosto kokoaa yhteen tiedon laadun kanssa työskenteleviä tahoja, jakaa ja lisää osaamista sekä yhdessä kehittää tiedon laatua ja sen kuvaamista.

Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jossa jokainen osallistuja pääsee keskustelemaan tiedon laatuun liittyvistä kysymyksistä muiden aiheen parissa työskentelevien kanssa. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on osaamisen ja muiden kyvykkyyksien kehittäminen yhdessä.

Tarkoituksena on tukea organisaatioita tietovarantojensa laadun tunnistamisessa ja kuvaamisessa sekä jakaa parhaita käytäntöjä tästä. Tietovarantojemme laadun laaja tunnistaminen ja kuvaaminen antaa mahdollisuudet kehittää niiden laatua tehokkaasti.

Yhteistyöverkoston työskentely kohdentuu Tiedon laatukehikko -hankkeessa kehitettyyn tiedon laatukehikkoon, sen sisältämiin laatukriteereihin ja mittareihin sekä näiden käyttöönottoon.

Tervetuloa verkostokokeiluun

2022 aikana tiedon laatukehikko -osahanke johtaa kokeilevaa ja yhteisiä toimintamalleja kehittävää verkostoa . Vuoden lopulla kootaan yhteen näkemykset verkostotoiminnasta hankkeen jälkeen. 

Tiedon laadun yhteistyöverkosto on avoin kaikille julkishallinnon tiedon laadun kehittämisestä kiinnostuneille. Yhteistyöverkostoon on liittynyt reilut 80 jäsentä, joista suurimpina valtion hallinnon organisaatiot ja kuntasektori, mutta ilahduttavasti osallistujia myös muualta, kuten  oppilaitoksista ja yrityksistä.

Tervetuloa mukaan tiedon laadun yhteistyöverkostoon. Ilmoittautumalla mukaan saat tietoa verkoston tapaamisista ja toiminnasta ja pääset vaikuttamaan tuleviin ratkaisuihin. Ilmoittaudu verkostoon (webropol) 

 

Tiedon laadun yhteistyöverkosto on osa sivustokokonaisuutta, johon kuuluvat jo olemassa olevat:

Tietoaineistojen laatukriteerit 

Tiedon laatukehikko -hanke lisää tietojen käyttöä 

Tulossa:

Tietoaineistojen laatukriteerien käyttöönotto ja ohjeistus

Lisätietoja

tiedonlaatu@stat.fi

Erikoissuunnittelija Essi Kaukonen, p. 029 551 3550

Kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, p. 029 551 2274