Tiedon laadun yhteistyöverkosto materiaalit

Ensimmäinen kokoontuminen 2.5.2022

Tiedon laadun yhteistyöverkosto kokoontui ensimmäisen kerran 2.5.2022. Tapaaminen järjestettiin Teamsissa ja ilmoittautuneita oli yhteensä 88 henkeä!

Essi Kaukonen ja Outi Ahti-Miettinen Tilastokeskuksesta avasivat tilaisuuden ja kertoivat työstä tiedon laatukehikon parissa, minkä jälkeen Olli-Pekka Rissanen ja Tanja Lahti valtiovarainministeriöstä (VM) pohtivat yhdessä verkostoyhteistyön kehittämistä ja tavoitteita.

Useita näkökulmia luotaavassa vuoropuhelussa todettiin, että tiedon laatu on osoittautunut paljon monimuotoisemmaksi kysymykseksi kuin alkuun ajateltiin. ja Monet trendit, kuten tekoälyn hyödyntäminen, vaativat huomion kiinnittämistä tiedon laatuun. Laadun yhteistyöverkosto jatkaa tietopolitiikan avoimen yhteistyön mallia. VM:n suunnasta verkostolle esitettiin toiveena mm. kokemusten jakoa, käytännön esimerkkejä, osaamisen vahvistamista sekä myös yhteisiä kehittämistoimia ja aihioita. Verkoston toivotaan luovan näkemystä maailmasta ja nostavan asioita muodolliseen päätöksentekoon.

Mervi Haakana Tilastokeskuksesta ja Antti Jakobsson Maanmittauslaitoksesta esittelivät ajatuksia tiedon laatukehikon käyttöönotosta organisaatioiden erilaiset lähtökohdat huomioiden. Ryhmäkeskusteluvaiheessa testattiin myös työkaluksi suunniteltua laatukriteerien käyttöönoton arviointimallia.

Ensimmäisen kokoontumisen materiaalit