Hyvinvointialueet mukaan Tilastokeskuksen toimipaikkatiedusteluun – ennakkotietoa tiedustelun sisällöstä ja aikataulusta

Hyvinvointialueet tulevat mukaan useisiin Tilastokeskuksen tiedonkeruisiin vuoden 2023 alusta lähtien. Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelu käynnistyy vuoden 2023 alussa.

Hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelussa kerätään tietoa hyvinvointialueiden ja -yhtymien toimipaikkojen sijainneista (osoite) ja toimialoista. Näiden lisäksi kysytään henkilötyövuodet (htv) sekä mahdollisesti vuokratyövoiman käyttö (htv) jokaisessa toimipaikassa. Tilastokeskus voi toimittaa tarkemman tason kuvaukset tiedustelussa kysyttävistä tiedoista.

Toimipaikkatiedustelun eräpäivä tullee olemaan tammikuun 2023 lopussa, mutta tietoja on mahdollista täydentää koko vuoden 2023 ajan, jotta hyvinvointialueiden toimipaikkarakenne olisi mahdollisimman ajantasainen myös vuoden 2023 lopussa. Tämä on tärkeää muun muassa siksi, että loppuvuonna 2023 käynnistyy hyvinvointialueiden palkkatiedustelu, jossa kukin palkansaaja tulee linkittää siihen toimipaikkaan, johon hänen työpanoksensa kohdistuu.

Toimipaikkojen sijaintiin perustuvat henkilötyövuodet ovat pohja kaikelle yritysten ja julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan alueelliselle kuvaamiselle sekä kansantalouden tilinpidon tilastoinnille. Jotta tällaisia alueellisia tietoja pystytään tuottamaan, tulee toimipaikkojen löytyä yritys- ja toimipaikkarekisteristä ja niille tulee olla kohdistettu työpanos. Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Tilastolaki myös määrittää tarkkuustasot, joilla tiedot tulee kerätä.

Mikäli organisaatiosi haluaa saada omiin järjestelmiin pohjatiedoksi tai muuten raportoinnin tueksi tiedot kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvistä toimipaikoista sellaisina kuin tiedot ovat Tilastokeskuksen yritysrekisterissä tällä hetkellä, voit ottaa yhteyttä yritysrekisteri@stat.fi.

On tärkeää huomata, että samaa Tilastokeskuksen toimipaikkatunnusta tulisi käyttää myös tulorekisterissä, kun sinne ilmoitetaan palkkatietoja.

Lisätietoa hyvinvointialueiden toimipaikkatiedustelusta: yritysrekisteri@stat.fi tai projektipäällikkö Pauliina Laitinen, pauliina.laitinen@stat.fi