Toimintaympäristö

Tilastokeskuksen tuottamat tiedot palvelevat yhteiskunnallista ja taloudellista päätöksentekoa, tutkimusta ja kaikkia kansalaisia.

Keskeisiä yhteiskunnallisia sidosryhmiä ovat toimintaa tulosohjaava valtiovarainministeriö sekä muut ministeriöt. Merkittävän sidosryhmän muodostavat tiedonantajat eli yritykset, kunnat, muut yhteisöt ja kansalaiset, joilta kerätään tietoja tilastoja varten.

Tilastotuotannon kannalta tärkeitä kumppaneita ovat rekisteriviranomaiset, muut kotimaiset tilastontuottajat sekä Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostat ja eri maiden tilastovirastot. Tilastollisten menetelmien laadun takaamiseksi Tilastokeskus on solminut yhteistyösopimuksia yliopistojen kanssa. Tilastokeskus tekee yhteistyötä myös Suomen Tilastoseura ry:n kanssa.

Tilastokeskuksen asema ja sidosryhmät

Infograagi: Tilastokeskuksen asema ja sidosryhmät.