Kehittämishankkeita ja -ohjelmia

Tilastokeskuksella on useita kehittämishankkeita, joilla pyritään muun muassa ylläpitämään tilastojen laatua sekä parantamaan tuloksellisuutta ja prosesseja. Monet hankkeet ovat osa laajempia kehittämisohjelmia.

Kehittämisohjelmat

Kehittämisohjelmien tehtävänä on koordinoida samaan aihe- tai teemakokonaisuuteen liittyviä kehittämisprojekteja, tunnistaa ja arvioida kehittämistarpeita sekä kehittää ja levittää osaamista niin kansainvälisistä suosituksista ja standardeista kuin kotimaisista ratkaisuistakin. Kehittämisohjelmat voivat liittyä esimerkiksi tilastoaihealueisiin, tilastomenetelmiin tai tilastotuotannossa käytettävien järjestelmien kehittämiseen.

Kehittämishankkeet