code;level;classificationItemName; "'Z'";1;"Z Inget val"; "'SSS'";0;"Totalt"; "'D'";1;"D Direktinvesteringar"; "'D1'";1;"D1 Direktinvesteringar, skulder till direktinvesteringsföretag"; "'D2'";1;"D2 Direktinvesteringar, skulder till investerare"; "'D3'";1;"D3 Direktinvesteringar, skulder till partnerföretag"; "'P'";1;"P Portföljinvesteringar"; "'O'";1;"O Övriga investeringar"; "'F'";1;"F Finansiella derivat och anställningsoptioner"; "'R'";1;"R Valutareserv"; "'SSSXD'";9;"SSSXD Alla funktionella kategorier utom direktinvesteringar";