Byggnadsklassificering 1994

02 Rad- och kedjehus

Hus med minst tre bostäder som kedjas samman med lagerskjul, lider o.dyl.. [1]


...