Byggnadsklassificering 1994

124 Semesterstugor och -aktier som hyrs ut

Semesterstugor och fritidsbostäder som främst används i kommersiellt syfte.

Hit förs inte:

Privata sommarstugar och fritidsbostäder hör till klass 041. [1]


...